24.04.16

Elva Linnavalitsuse 20.04.2016 istungil otsustati:

 

esitada eelnõud Elva Linnavolikogule

Elva linna 2016. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2016. aasta eelarve muutmine;

Elva Tarbijate Ühistu kasuks kinnistule aadressil Elva, Turuplatsi 3 hoonestusõiguse seadmine;

Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine;

kinnistu aadressiga Elva, Supelranna 19//21//23 osale hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine.

 

anda ehitusluba

Elvas, H. Raudsepa tn 3, üksikelamu püstitamiseks;

Elvas, Vaikne tn 10, üksikelamu lammutamiseks;

Elvas, Vambola tn 9, üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.

 

kinnitada

lihthanke „Elvas raudteejaama esise väljaku rekonstrueerimine" tulemused, tunnistada edukaks madalaima maksumusega pakkumuse esitanud pakkuja ROADWEST OÜ pakkumus maksumusega 194 902,22€ (km-ta) ja sõlmida temaga hankeleping tööde teostamiseks;

mitteeluruumide aadressiga Elva, Pargi tn 2 läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmised tingimused ning üürihinna algsuurus.

 

lubada

MTÜ-l Elva Spordiliit korraldada 21.05.2016 avalik üritus „58. Elva Tänavasõit (Eesti MV kriteeriumis" ja 22.05.2016 avalik üritus „31. Elva Rattapäev". Elva Tänavasõidu korraldamise eest vastutav Jüri Kalmus (tel. 5800 1065) ja Elva Rattapäeva korraldamise eest vastutav Mihkel Reile (tel. 5342 2196).

 

lubada

ürituse korraldajal sulgeda liiklus ja ühistransport ümber suunata 21.05.2016 järgmiselt: kella 08.00-18.30 Eha tänaval Arbimäe tänavast Pikk tänavani; kella 10.00-18.00 Eha-Pikk-Tuletõrje-Kirsi-Koidu-Nõlvaku-Eha ringil; liiklus on häiritud Pikal tänaval Eha tänavast kuni Tartu maanteeni;

ürituse korraldajal sulgeda liiklus ja ümber suunata ühistransport 22.05.2016 järgmiselt: kella 07.30-16.00 Kesk tänaval Põik tänavast kuni Turuplatsi tänavani; liiklus on häiritud 12.00-16.00 Puiestee, Vaikne, Lootuse ja J. Kärneri tänaval.

 

määrata

Elvas Pargi tn 6a katastriüksuse maa maksustamishind.

 

tagasi kutsuda

AS Emajõe Veevärk nõukogu liige P. Värnomasing

 

Linnasekretär

Salle Ritso

Toimetaja: HELIN MUTTIK
27.08.14
Elva - a lovely summer resort with beautiful nature and stunning wooden architecture, is located only twenty minutes drive from Tartu and little more than two hours drive from Tallinn.

Within easy reach and well worth exploring there are beautiful natural surroundings characterized by the clear watered lakes, picturesque riverbanks, peaceful forest parks and pinewoods.

Elva is famous for its lakes, such as Verevi, Arbi and Paisjärv. These are favourite swimming spots for many. 

Elva is unique to its forest parks and abundance of pines: a third of the total territory of the town lies under forest parks and nearly 90% of the trees growing there are pines.

 

 

Toimetaja: KAYVO KROON