Elva Linnavalitsuse istung 28.03.2017

Elva Linnavalitsuse 28.03.2017 istungil otsustati:

anda välja
ehitusluba Elvas Kalda tn 11 soojatrassi ehitamiseks.

eraldada
toetused Eesti Kirikute Nõukogu MTÜ-le projekti „Teeliste kirikud" ja Audio Fanatic Group OÜ -le projekti „Volbriöö.ee" läbiviimiseks.

kinnitada
Elva linna 2017. aasta linnavalitsuse tasandi eelarve I lisaeelarve.

muuta
Elva Lasteaed Murumuna hoolekogu koosseisu.

sõlmida
MTÜ-ga Discgolfar vara tasuta kasutamise leping kolmeks aastaks golfiraja kasutamiseks ja hooldamiseks.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Naiste tugikeskuse teenus

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Politsei otsib Elvas juhtunud avarii tunnistajaid

Politsei- ja Piirivalveamet
Lõuna prefektuur
Teade
24.03.2017

Politsei otsib Elvas juhtunud avarii tunnistajaid

Neljapäeval, 23. märtsi õhtul kella 19.20 paiku juhtus Elvas Pargi ja Pika tänava ristmikul liiklusõnnetus, kus jalgrattur sai sõiduautolt Volkswagen Tiguan löögi. Rattur viidi esmaabi andmiseks traumapunkti.

Politsei selgitas, et nii rattur kui autojuht olid kaine. Üheks õnnetust soodustavaks teguriks võis olla asjaolu, et õhtuhämaruses ei olnud ratas kuigi nähtav – sel puudusid nõutud tuled ja helkurid.

Kuna õnnetuse asjaoludest on selle osalistel erinev nägemus, otsib politsei avarii tunnistajaid. Kes juhtus seda avariid pealt nägema, palutakse ühendust võtta politseiga 730 8814, 612 3000 või louna.ate@list.politsei.ee.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnaraamatukogus Alo Põldmäe

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 22.03.2017

Elva Linnavalitsuse 22.03.2017 istungil otsustati:

anda
reklaamiluba Elwa Pesumaja OÜ-le reklaami eksponeerimiseks Elvas Pikk 43 kinnistu haljasalal reklaamipinnaga 4,0m2. Reklaami eksponeerimise aeg: 01.01.2017 kuni 30.04.2017.

esitada eelnõud Elva Linnavolikogule
Elva Lasteaed Murumuna arengukava 2017-2022 kinnitamine;
Elva linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2017. aasta eelarve muutmine;
Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

kehtestada
Elvas Pikk tn 12 krundi detailplaneering.

lubada
Audio Fanatic Group OÜ-l korraldada avalik üritus - festival „Volbriöö.ee" Elvas Elva lauluväljakul algusega 30.04.2017 kell 12.00 kuni 01.05.2017 kell 03.00. Vastutav isik Raimo Aun, tel +372 5620 2366, e-post: info@sundaze.ee.

nõustuda
Elvas linnas maaüksuste riigi omandisse jätmisega, määrata koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
Käo tee 49a, pindala 1568 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa;
Valga mnt 49, pindala 16900 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa;
Kulbilohu tn 1, pindala 7900 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa;
Kulbilohu põik 2a, pindala 7600 m², sihtotstarve sihtotstarbeta;
Kulbilohu tn 9a, pindala 6700 m² sihtotstarve sihtotstarbeta maa;
Pargi tn 1c, pindala 2099 m², sihtotstarve sotsiaalmaa .

 

Linnasekretär
Salle Ritso

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Koolitus "Kuidas jõuda oma unistuste töökohani"

Tasuta koolitus "Kuidas jõuda oma unistuste töökohani" noorele tööotsijale vanuses 16-29. Infotund toimub 05. aprillil 2017 kell 13.00 Tartus Lutsu 14a.

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 14.03.2017

Elva Linnavalitsuse 14.03.2017 istungil otsustati:

anda
volitused K. Joostile Elva linna esindamiseks Erasmus+ programmis.

kinnitada
munitsipaalomandisse antud Põhja-Kullese maaüksuse pindalaks 25000 m²;
lihthanke „Verevi järve rannavalve teenus 2017" tulemused, tunnistada edukaks G4S Eesti AS ja sõlmida hankeleping maksumusega 13695,20 eurot (km-ta).

 

Linnasekretär
Salle Ritso

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 08.03.2017

Linnavalitsuse 08.03.2017 istungil otsustati:

esitada
eelnõu volikogule Elva Linnavolikogu 16.11.2015 otsuse nr 63 „Elvas, Pikk tn 1a maaüksuse Elva linna munitsipaalomandisse taotlemine" muutmiseks. 

korraldada
lihthange " Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs" ja kinnitada hankedokumendid.

nimetada
SA Elva Kultuur nõukogu liikmeks Sulev Salm.

tunnistada
hanke „Elva Gümnaasiumi küttesüsteemi ja soojussõlme rekonstrueerimise projekteerimine" parimaks pakkumuseks Energiapartner OÜ (registrikood 11511956) esitatud pakkumus maksumusega 7350,00€ (km-ta) ja sõlmida hankeleping.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Küsimustik lapsevanematele

Palume lapsevanematel vastata küsimustikule, mis võtab aega umbes 20-25 minutit.

Elva Linnavalitsus on koostöös Tartu Ülikooli sotsiaaltöö magistrantidega ette valmistanud uurimuse koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanematele selgitamaks välja kuivõrd hästi on tagatud sotsiaal- ja alushariduse teenused eelkooliealiste (vanuses 0-7) lastega peredele Elva linnas, milline on teenustega rahulolu ja kui hästi teenused vastavad perede vajadustele.  Antud uuringu tulemused on Elva linna jaoks aluseks teenuste arendamisele ja täiendamisele.

Vastamine küsimustikule on anonüümne, küsimustik on internetipõhine ja vastamiseks on aega kuni 20.03.2017. 

Küsimustiku link : https://survey.ut.ee/index.php/421873?lang=et

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva sauna telefoninumber

Elva sauna telefoninumber on 527 4620. Telefonile vastatakse sauna päevadel (neljapäeval, reedel ja laupäeval).
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.