Elva Linnavalitsuse istung 22.02.2017

Elva Linnavalitsuse 22.02.2017 istungil otsustati:
 
anda
kasutusluba Elvas raudteejaama esise väljaku kasutusele võtmiseks.
kinnitada
Riigihanke „Elva spordihoone projekteerimine II" tulemused, tunnistada edukaks OÜ Sirkel&Mall pakkumus ja sõlmida hankeleping maksumusega 119850 eurot (km-ta).
lubada
MTÜ-l Elva Spordiliit korraldada avalik üritus „44. jalgratturite talikross" I etapp 25.02.2017 ja II etapp 04.03.2017 ning sulgeda Kalda tänav 25.02.2017 kell 11.30-15.30 ja 04.03.2017 kell 11.30-17.00. Vastutav isik Jüri Kalmus, tel 5800 1065, e-post juri717@hot.ee. 
 
 
Salle Ritso
linnasekretär
 


Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik arutelu

Üldplaneeringu ja selle KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 2. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2017. Dokumendid olid tutvumiseks väljas linnavalitsuses, raamatukogus ning linna kodulehel. Avaliku väljapaneku käigus esitati üldplaneeringu kohta üks ettepanek, mis puudutab Oru tn 2 maaüksuse juhtotstarbe muutmist. KSH aruande eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Elva Linnavalitsus korraldab üldplaneeringu ja selle KSH aruande eelnõu avaliku arutelu 7. märtsil 2017 algusega kell 16.00 linnavalitsuse saalis (Kesk tn 32, Elva).

Ootame kõiki avalikule arutelule.Elvas avab uksed kaasaegne kultuurikeskus

Laupäeval, 18. veebruaril avab pidulikult uksed uuenenud Elva Kultuurikeskus (Kesk tn 30), mis on ümberehituse käigus saanud moodsa ilme ja tänapäevased tehnilised lahendused.

Uues multifunktsionaalses kultuurikeskuses on 256-kohaline saal kontsertide ja teatrietenduste korraldamiseks ning kino näitamiseks, mugavad ruumid igapäevase kultuuritegevuse ja huviringide korraldamiseks, samuti galerii ja kohvik. Kokku on hoones 1000m2 põrandapinda.

Sihtasutuse Elva Kultuur juhataja Kätlin Saarela sõnul võimaldab moodne ja avar maja lükata Elva kultuurielule sisse uue hoo. "Lõpuks on elvalastel oma kauaoodatud tantsusaal," sõnas Saarela. „Samuti jõuab nüüd Elvasse rohkem kontserte ja teatrietendusi, sest uue saali võimalused on hoopis suuremad. See sobib hästi ka konverentside pidamiseks."

Elva linnapea Eva Kams rõõmustas, et Elvas on kaasaegne ja põhjamaise ilme saanud kultuurikeskuses, mida on oodatud ligi kolmkümmend aastat. Kõige suuremaks väljakutseks osutus loomuliku akustikaga kontserdisaali projekteerimine, keerukus seisneb kontserdi-, teatrisaali ja kino akustiline lahenduse ühildamises. „Esimene hääleproov näitas, et saalis on kõla suurepärane," ütles Kams.

1986. aastal tollase tipparhitekti Maie Penjami projekteeritud ja nõukogude ajal lõpul valminud kinohoone „Heli", hilisem kultuurikeskus Sinilind, rekonstrueerimist alustati 2016. aasta mais. Töö tellis linnavalitsus, projekteeris U-Disain ja ehitas YIT Ehitus. 

Arhitekt Uko Künnap  on kujundanud hoone fassaadile loodusvalge tellispinna, mis vaheldub suurte klaaspindadega. Majale annab aktsenti peasissepääsu suur betoonist varikatus. Siseviimistlus on lihtne, modernne ja valdavalt heledates toonides. Galerii ja kohviku maast laeni akendest avaneb vaade Elva mändidele ja Arbi järvele. Põnev valguslahendus enam kui saja välisvalgustiga kutsub pimedal ajal linnaelanikke kultuurikeskusse sisse astuma.

Kultuurikeskuse esimene avalik üritus on vabariigi aastapäeva aktus 24. veebruaril. Suur avamispidu Anne Veski kontserdiga  on kavas 11. märtsil. Esimese teatrietendusena näeb uues majas 15. märtsil Rakvere teatri „Maalermeistrit".

 Elva Linnavalitsuse istung 16.02.2017

Linnavalitsuse 16.02.2017 istungil otsustati:
 
anda
volitused Elva Varahalduse OÜ juhatajale ja Elva Varahalduse OÜ haldurile esindama Elva linna korteriomanike üldkoosolekul.
 
anda ehitusluba
Elvas Vambola tn 8 üksikelamu püstitamiseks.
 
anda kasutusluba
Elvas Kesk tn 30 rekonstrueeritud kultuurikeskusele;
Elvas Käo tee kergliiklusteele ja kanda teeregistrisse.
 
kinnitada
munitsipaalomandisse antud maaüksuste Koidu tn 2d, Mahlamäe tn 7a, Palu tee 7a, Vahe tn 3a, Valga mnt 38b, Tamsa tee 4a pindalad;
riigihanke (viitenumber 182457) „Elva linnas avalike tualettide ehitamine" tulemused. Kvalifitseeritud pakkumisi laekus neli, edukaks kvalifitseeritud pakkujaks tunnistati kõige madalama maksumusega OÜ Energia ja Ehitus poolt esitatud pakkumus 55 200 € (koos käibemaksuga).
 
korraldada
Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek 07. märtsil 2017 algusega kell 16.00 Elva Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 32 Elva.
 
määrata
Elva discgolfiraja projekteerimistingimused;
Elva Gümnaasiumi Puiestee tn 2 õppehoone rekonstrueerimise projekteerimistingimused.
 
Salle Ritso
linnasekretär
 


Tähelepanu! Häired tänavavalgustuse süsteemis

Seoses madalpinge õhuliini remonttöödega on Jaani ja Nooruse tänava piirkonnas 13.02-17.02 häired tänavavalgustuse süsteemis.


Koolitus "Samm tööellu-minu võimalused ja valikud"Elva Linnavalitsuse istung 07.02.2017

Elva Linnavalitsuse 07.02.2017 istungil otsustati:

kinnitada
lihthanke „Infolehe trükiteenuse tellimine 01.02-2017-31.12.2017" tulemused ja sõlmida teenuse osutamise leping;
maaüksuste Kullese tänav T1 pindalaks 7964 m² ja Mahlamäe tänava pindalaks T6 1500 m².

lubada
MTÜ-l Võrtsjärve Ekstreem Enduro korraldada 12.02.2017 avalik üritus „Verevi järve jäärada" – ATV-de sprindivõistlus. Vastutav isik Riho Kollist, tel +372 5014885, e-post riho.kollist@mail.ee.

määrata
projekteerimistingimused Elvas ESTWIN010 ELA 111 „Elva-Kirepi-Hellenurme-Rõngu-Puka" mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduseks;
projekteerimistingimused Elvas „Elva-Rõngu-Puka" mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduseks.

sõlmida
OÜ-ga Elva Varahaldus saunateenuse osutamise leping.

taotleda erastamiseks
Laane tn 12 ja Laane tn 14 kinnisasjaga piirnev maa;
Mahlamäe tn 21 kinnisasjaga piirnev maa;
Tiigi tn 4c kinnisasjaga piirnev maa;
Uuta tee 6 ja Uuta tee 6a kinnisasjaga piirnev maa.

toetada
Elva linna 2017. aasta eelarvest eraüldhariduskoole tegevuskulude katmisel õpilaste osas, kelle elukohaks on Elva linn.

 

Salle Ritso
linnasekretärElva Linnavalitsuse istung 01.02.2017

Elva Linnavalitsuse 1.02.2017 istungil otsustati:

anda
luba MTÜ-le Noored ja Võrkpall projektilaagri „Noored ja Võrkpall. Suvelaager" läbiviimiseks Elva Gümnaasiumis 3. -19.07.2017;
reklaamiluba AS-le Maxilla, reklaami eksponeerimiseks Elvas Tartu mnt 4 piirneval haljasalal, suurusega 3,52m2 ja Kesk tn 1 piirneval haljasalal suurusega 8m2, eksponeerimise aeg kuni 30.04.2017;
reklaamiluba Rehviait OÜ-le reklaami eksponeerimiseks Elvas, Tartu mnt 29a sissesõidutee kõrval haljasalal reklaamikanduril, suurusega 2,66m2, eksponeerimise aeg kuni 30.04.2017;
MTÜ-le Hoolekoda otsustuskorras üürile mitteeluruum aadressiga Elva, Kesk tn 21-M5, suurusega 35,7m2, sihtotstarbeliselt toidupanga ja uuskasutuse teenuse osutamiseks tähtajaga kuni 31.12.2017.

korraldada
avatud hankemenetlusega riigihange „Elva spordihoone projekteerimine II" ja kinnitada hankedokumendid.

võtta vastu
Elva linnas Pikk tn 12 krundi detailplaneering ja määrata detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestuseks 15.02.-01.03.2017.

 

linnasekretär
Salle RitsoUute kodanike tervitamine

Teisipäeval, 31.01.2017 tähistati pidulikult uute kodanike sündi Elva Linnavalitsuse Raekoja saalis. Kutsutud olid eelmise aasta augustist kuni jaanuarikuuni sündinud beebid koos vanematega, kokku 17 last, 9 poissi ja 8 tüdrukut.

Peol esinesid Elva Muusikakooli õpilased Eleanor Kollist ja Eleonor Laas kontsertmeister Ave Hernitsa saatel. Elva linnapea Eva Kams kinkis uutele kodanikele Elva linna vapiga hõbelusikad, raamatukogu direktor Imbi Härson raamatu ning lõpetuseks said kõik osa selle sündmuse puhuks valmistatud tordist.

Vaata ka pilte.Elva aukodanik on Tõnis Mägi

Elva Linnavolikogu otsustas 30. jaanuaril 2017 nimetada Elva aukodanikuks laulja, helilooja, näitleja Tõnis Mägi. Elva linna aukodaniku nimetus omistati erilise austusavaldusena meie tuntud ja armastatud lauljale, kes oma perega on pikalt elanud Elva linnas Peedul.

Elva teenetemärk omistati raamatu „Elva ajast aega. Jutustusi Elva ajaloost" autorile, ajaloohuvilisele Kalju Hook`le, kes on koostanud varasemalt Elva vaksalisse ajaloonäituse ning valmistab hetkel ette uut näitust koostöös Elva Muuseumisõprade Klubiga.

Teine Elva teenetemärk otsustati anda Enn Kangur`le, kes on pühendunud võrkpallitreener ja spordimees. Lisaks on ta ligi kakskümmend aastat töötanud Elvas Verevi rannast vetelpäästeülemana.

Elva kultuuripreemia „Elva täht" läheb sel korral tähena kõrgustesse lennanud  teatrile, LendTeatrile. Elvas on sellest suves oma teatrimaja, kus eelmise poole aastaga anti üle 40 etenduse. LendTeater on võitnud preemiad erinevatel riiklikel ja maakondlikel festivalidel.

Elva noortepreemia omistati Miikael Johan Tamm`le, kes korraldab Elvas noortele harivaid ja meelelahutuslikke vestlusõhtuid EXIT. Lisaks on ta rahvusvahelise noortelaagri English Camp üks korraldajatest ning tegelenud juba 7. klassist kiriku noortetööga. 

Elva kultuurisponsori tiitli sai Elva Tarbijate Ühistu, kes on toetanud  erinevaid Elva kultuuri- ja spordiüritusi ning eelmisel suvel andis oma hoone tasuta LendTeatri kasutusse. Tänu sellele on Elvas nüüd teatrimaja.