Elva Linnavalitsuse istung 23.05.2017

Linnavalitsuse 23.05.2017 istungil otsustati:

lubada

AUDIO FANATIC GROUP OÜ-l korraldada 27. mail 2017 avalik üritus „VereviDub" Verevi järve rannas kell 12-03. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Raimo Aun, tel +372 5620 2366, e-post: raimo@afg.ee.

SA-l Elva Kultuur korraldada 10. juunil 2017 avalik üritus „Laulupidu" Elva lauluväljakul kella 10-20. Laulupeoliste rongkäik toimub marsuudil kultuurikeskus (Kesk tn 30) - Tartu mnt – lauluväljak kell 16.20-17.00. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Leelo Suidt, telefon +372 509 1288, e-post leelo.suidt@elva.ee.

korraldada 16. juunil 2017 avalik üritus „Elva Südaööjooks". Lubada ürituse korraldajal sulgeda liiklus ürituse toimumise ajal kella 20.20-21.20 ja 23.50-01.45 Kesk tänava lõigul Kesk tn 23 kaubahoovi sissekäigust kuni Apteegi tänavani ning kella 00.00 kuni 01.30 Kalda tänav. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mirja jõgi, telefon +372 533 400 89, e-post mirja.jogi@elva.ee.

kehtestada

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse digikunstiringi õppetasumäär.

määrata

Elva linna esindajaks 30.05.2017 toimuva MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolekul Alo Rebane.

Elva linna esindajaks 5.06.2017 toimuva Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse asutajate koosolekul Marika Saar.

eraldada

toetus 2017. aasta projektitoetuste reservist AUDIO FANATIC GROUP OÜ projektile „VereviDub"


Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 18.05.2017

Linnavalitsuse 18.05 istungil otsustati:

anda
ehitusluba Elvas Vaikne 21b üksikelamu püstitamiseks
ehitusluba Elvas Vaikne 23b üksikelamu püstitamiseks
kasutusloa Elvas Raja tn 8 üksikelamu laiendamisel

anda reklaamiluba
Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ'le reklaami eksponeerimiseks hoonel Pikk tänav 2 perioodil 18.05.2017 kuni 18.06.2017. Reklaam avalikustatakse ühepoolselt maksustatava reklaamipinnaga 8m2.

määrata
M.J. peretoetuse saajaks lapse isa J.J.

Puiestee tn 13 pindalaga 3006 m² ja  Puiestee tn 13a pindalaga 1196 m² üheks katastriüksuseks. Määrata moodustatava katastriüksuse aadressiks Puiestee tn 13 ja kinnitada pindala 4193 m².

katastriüksus Vana-Koidu tn 18 pindalaga 5804 m² kolmeks katastriüksuseks. Määrata katastriüksuste lähiaadressid ja pindalad järgnevalt: Vana-Koidu tn 18 pindalaga 1788 m², Vana-Koidu tn 18a pindalaga 1788 m², Vana-Koidu tn 18b pindalaga 2231 m².

eraldada
tegevusala MTÜ-le Elva Elama purskkaevu rajamise lõpetamiseks sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks 5000 (viis tuhat) eurot.

 

Salle Ritso
linnasekretär

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Rahvaküsitlus Nõo ühendamise küsimuses

 
Vabariigi Valitsus on esitanud Elva Linnavolikogule arvamuse avaldamiseks eelnõu, mille kohaselt vabatahtlikult ühinenud Elva linna ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallaga soovitakse ühendada Nõo vald. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Tartu Maavalitsus küsitluse.
 
Oma arvamust saavad Elva linna elanikud avaldada reedel, 19.05 kell 8.00-16.00 ja pühapäeval, 21.05 kell 9.00-17.00 Elva Linnavalitsuses (Kesk 32, Elva) asuvas küsitluspunktis. Arvamust saab avaldada ka elektroonilisel küsitlusel, mis toimub reedel, 19.05 kell 8.00-20.00 veebikeskkonnas VOLIS. Küsitlusel osalemiseks tuleb siseneda Tartu Maavalitsuse veebilehele www.tartu.maavalitsus.ee. Elva linna küsitlus VOLIS keskkonnas on kättesaadav järgmisel veebilehel:
 
Juhul kui ei ole võimalik terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks. Taotlus tuleb esitada 21. maiks hiljemalt kell 14.00 telefoni teel 5110278 või e-postile margit.kiin@elva.ee.
Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Pressinõukogu menetleb Kuuuurija valeväiteid

Elva linnapea Eva Kams edastas Pressinõukogule kaebuse, kuna esmaspäeval, 15. mail TV3s eetris olnud saade Kuuuurija oli kallutatud, ründav ja saates oli esitatud valefakte ja –väiteid. Saate teemakäsitlus kahjustas Elva linna mainet.
Saate teemaks oli kaubanduskeskuse laiendamine ja selle parkimise lahendamine Kesk tn 1 ja Turuplatsi 3 kruntidel. Lahenduse kohaselt on linnale kuuluvale turuplatsile, aadressiga Turuplatsi 3 krundile kavandatud 79-kohaline parkla, haljasala ning turukohad.
Järgnevalt on välja toodud peamised valeväited:
 1. Igor Skalkin ütleb, et ümberringi on viis kaubanduskeskust, hiljem väidab kauplust. Praegu jääb mulje, et Elvas on ümberringi mitu samasugust kaubanduskeskust, kuigi tegelikkuses see nii ei ole.
 2. Igor Skalkin ütleb:  "Tugev kahtlus on, et tegemist on ilmselge korruptsiooniga." Tegemist väga tõsise süüdistusega, millega ei saa nõustuda.
 3. Rein Abel väidab, et "pargi säilimise kaitseks korraldati miiting", kus osalesid lasteaialapsed. Väide ei vasta tõele, kuna üritus toimus pühapäeval, 21. augustil õhtul kell 17.00. Lasteaialapsed ei saanud juhuslikult koos õpetajaga pargist mööda jalutada.
 4. Rein Abel väitis, et linnapea Eva Kams nõudis lasteaiatöötajatelt selgitust. See väide ei vasta tõele.
 5. Ei vasta tõele, et linnavalitsus jättis Elva Postipoisi ilma toetusest. Elva Postipoisi omanik tegi ettepaneku linnavalitsusele sõlmida reklaami avaldamise leping, kuna ei soovinud koostöölepingut täita. Koostöölepingust tulenevalt oli ette nähtud toimetuse juhtimiseks ja kontrollimiseks viieliikmeline ajalehe kolleegium, kuhu pidi kuuluma kaks Elva Linnavalitsuse liiget. Koostöölepingu järgi oli Elva Linnavalitsusel õigus nõuda ajalehe sisu ja kvaliteedi parandamist, kui need ei vasta ettenähtud tingimustele.
 6. Tõele ei vasta Katrin Lusti väide, et linnavalitsus ei tee ajalehes Elva Postipoiss reklaami. Elva Linnavalitsusel on kehtiv reklaami avaldamise leping. Linnavalitsus ja selle allasutused teevad lehes reklaami vastavalt vajadusele.
 7. Katrin Lust väitis, et võetakse maha vanad mastimännid. See väide ei vasta tõele. Turuplatsi 3 krundil on raiutavate puude arv 12 ja puude liigid on valdavalt vaher, kask ja pärn. Kui puud maha võetakse, leiab aset asendusistutus.
 8. Väide Igor Skalkinilt, et linnavõim absoluutselt ei arvesta inimeste arvamusega. Elva Linnavalitsus on  arvestanud komisjoni ja inimeste ettepanekutega.
 9. Igor Skalkin väidab, et ei saanud linnavalitsuselt ürituse korraldamiseks mitte sentigi. Väide ei ole korrektne, kuna Skalkin ei ole rahataotlust linnavalitsusele esitanud.
 10. Vale on Lusti esitatud fakt, et Eva Kams pole osutunud volikokku valituks. Eva Kams oli Elva volikogu liige 2005 – 2009 ja 2014 asendusliige.
 11. Kuuuurija väidab, et park hävitatakse. See ei vasta tõele, lisaks on esitatud ebakorrektne viide "park", mis loob kohe teatava meelestatuse. Kogu kaasus on seotud turuplatsiga ja turuplatsi kõrghaljastust ei hävitata.
 12. Katrin Lust väitis, et Linnavalitsuse ja volikogu poolt on juba kehtestatud detailplaneering. See ei vasta tõele, kirjas mida saates näidati anti selgitusi üldplaneeringu kohta.
Kesk 1 ja Turuplatsi 3 detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda SIIT.

 

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


AS Emajõe Veevärk teade: Avatud uste päev!

Elva Reoveepuhastusjaam kutsub 27. mail kõiki huvilisi külla!

Ootame 27. mail kõiki huvilisi tutvuma Elva Reoveepuhastusjaamaga. Avatud uste päeval saab oma silmaga näha, kuidas saab reoveest puhas ja loodusesse tagasi juhtimiseks kõlblik vesi.

Ekskursioonid algavad järgmistel kellaaegadel ja kestavad orienteeruvalt 30-45 minutit:

Algusega

11.00

12.00

13.00

Ekskursioonile ootame nii täiskasvanuid kui ka saatjaga koolilapsi.

Elva reoveepuhastusjaamas puhastatakse Elva, Käärdi, Peedu ja ümberkaudsete asumite purgitavad reoveed, kasutades selleks kaasaegseid ning keskkonnasõbralikke puhastustehnoloogiaid. 1 m3 reovee puhastus kestab ligikaudu 2 ööpäeva ehk alates hetkest, mil must vesi siseneb kuni hetkeni, mil puhas vesi jõkke juhitakse ning see protsess annab märkmisväärse panuse puhtama keskkonna loomiseks. Elva reoveepuhastusjaam puhastab keskmiselt 600-800 m3 reovett ööpäevas.

PEA MEELES!

Ekskursioonile pääsemiseks tuleb kohal olla õigeaegselt.

Ekskursioon toimub nii sise-kui välitingimustes, mistõttu soovitame valida mugavad ja ilmastikule vastavad riided ning jalanõud.

Lisaks saab näha ka kasutatavat tehnikat vee -ja kanalisatsioonitorustike hooldamiseks.

Elva reoveepuhastusjaam asub Kurelaane külas, Konguta vallas. 

  

Üritus on kõigile huvilistele tasuta!

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Matkapäev „Kõige harilikum mänd“

27. mail kell 11.00 toimub Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse matkapäev „Kõige harilikum mänd" Toimub mõnus jalutuskäik, kus räägitakse männist, uuritakse miks just harilik, kui palju liike on männi perekonnas ja palju muud huvitavat.

Kogunemine Elva-Vitipalu kruusakarjääri teeotsas, Tartumaal.
(https://kaart.delfi.ee/?bookmark=2df30c634dee2e052f56a4fd7a794701)

Retk on keskmise raskusega, käru-ja vankrilastega jääks hätta.

Matka viib läbi Rein Kiiman, registreeru ja uuri lisainfot 56451150, asarum@hot.ee Matkapäeva toetab Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

Foto: A. Tavita

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva linnavalitsuse istungid 05.05 ja 09.05

Linnavalitsuse 05.05 istungil otsustati:

anda
ehitusluba Elvas Pikk tn 2 hoone rekonstrueerimiseks;
kasutusluba Elvas Tuletõrje tn 4c üksikelamu kasutuselevõtuks.

anda reklaamiluba
MTÜ-le Elva Spordiliit Elva Kellatornijooksu ürituse reklaami eksponeerimiseks. Reklaami asukoht on Elvas Tartu maanteel korvpalliväljaku läheduses olevate puude vahel ning eksponeerimise aeg 01.05.2017 kuni 06.05.2017. MTÜ Elva Spordiliit on reklaamimaksu maksmisest vabastatud.

lubada
OÜ-l Aanid korraldada 06. mail 2017 avalik üritus „Eesti Rammumees Ja Eesti Tugevaim Naine". Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Peeter Aan, tel 52028425, peeteraan007t@gmail.com;
MTÜ-l Elva Spordiliit korraldada 20. mail 2017 avalik üritus „59. Elva Tänavasõit (Eesti MV 4.etapp kriteeriumis)". Elva Tänavasõidu korraldamise eest vastutav isik on Jüri Kalmus, tel 58001065;
MTÜ-l Elva Spordiliit korraldada 6. mail 2017 kell 13-18 Elva Linnavalitsuse hoone ja Arbi järve ümbruses spordivõistlus „Kellatornijooks". Ürituse korraldaja vastutav isik on Marek Pihlak, telefon 5295564, marekpi@hotmail.com;
OÜ-l Keskoja korraldada avalikud üritused „Elva juunilaat" 03.juunil 2017 kell 6.00-16.00 Elva Kultuurikeskuse parklas (Kesk 30, Elva) ja „Elva juulilaat" 01. juulil 2017 kell 6.00-16.00 Elva Kultuurikeskuse parklas (Kesk 30, Elva). Ürituse korraldaja vastutav isik on Heli Visnapuu, tel 56618707, e-post: heli1955@hot.ee;
MTÜ-l Elva Elama korraldada avalik üritus "Elva raudteejaama esise purskkaevu avamine" 01. juunil 2017 kella 18.00-24.00 Elvas Pargi 2. Ürituse korraldaja vastutav isik on Madis Ess, telefon +372 56248932, e-post elvaelama@gmail.com.

kinnitada
munitsipaalomandisse antud Väike-Kullese maaüksuse sihtotstarbega  sotsiaalmaa, alaliigiga  üldkasutatav maa (017; Üm) pindala 5382 m².

määrata
Elvas Pikk tn 12 katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed ning kinnitada katastriüksuste pindalad: Pikk tn 12 pindalaga 9353 m², sihtotstarbega 50% ärimaa (002; Ä) ja 50% elamumaa (001; E) ja Pikk tn 12a pindalaga 2757 m², sihtotstarbega 100% sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa (017; Üm).

sulgeda
Lasketiiru tee ajavahemikuks 07. mai 2017 kella 08:00-16:30 seoses ürituse „35. Tartu Jooksumaraton" toimumisega ja korraldada liiklus ümber Puiestee tänaval ja Palupera teel  vastavalt liiklusskeemidele. Vabastada MTÜ Klubi Tartu Maraton teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest seoses avaliku ürituse toimumisega.

täiendada
Elva Lasteaed Murumuna töötajate koosseisu.

Salle Ritso
linnasekretär

 

 

Linnavalitsuse 09.05 istungil otsustati:

anda
ehitusluba Elvas H. Raudsepa tn 1, Tartu mnt 14, Tartu mnt 16 rajatise (seikluspargi) laiendamiseks.

lubada
MTÜ-l Aerobike Cycling Agency korraldada 21. mail 2017 avalik üritus „Filter Maanteekarikasarja 1. etapp/Elva 32. Rattapäev". Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik Mihkel Reile, tel 53422196 ja e-post karikasari@aerobike.ee.

pikendada
AS Maxilla reklaamiluba. Reklaami eksponeerimiseks Elvas Tartu mnt 4 piirneval haljasalal, kahepoolselt, reklaamipinnaga 2x(1,1x1,6m)=3,52 m² ja Elvas Kesk tn 1 piirneval haljasalal, ühepoolselt, reklaampinnaga 8 m². Maksustatav reklaamipinna suurus kokku on 12 m². Reklaamide eksponeerimise aeg on 01.05.2017 kuni 30.06.2017;
OÜ Rehviait reklaamiluba. Reklaami eksponeerimiseks 01.05.2017 kuni 30.06.2017 Elvas Tartu mnt 29a sissesõidutee kõrval haljasalal reklaamikanduril, kahepoolselt, reklaamipinnaga 1,4x1,9m=2,66 m². Maksustatav reklaamipinna suurus on 5,30 m².

projekteerida
Elva linnas Kirde tn sademevete ärajuhtimise süsteemi väljaehitus.

 

Margit Kiin
linnasekretäri asendaja
 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Tähelepanu! Algavad "tondilossi" lammutustööd

Alates 10. mai pärastlõunast algavad Arbi järve kaldal paikneva „tondilossi" lammutustööd. Lammutustöid tehakse tööpäevadel kella 8.00st kuni 19.00ni ning planeeritakse teostada juulikuuks.

Loodame teie mõistvale suhtumisele, sest lammutustöödega võivad kaasneda müra ja tolmu levimine.

Küsimuste korral pöörduda Elva Linnavalitsuse linnamajandusosakonnajuhataja Tõnu Muru poole, tel 5139142, e-post tonu.muru@elva.ee

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva linn 79: Kodukandipäev

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Teadaanne Mahlamäe piirkonnas omavoliliselt kasutusele võetud ala korrastamiseks

Seoses Elva discgolfi raja ehitamisega Mahlamäele Peedu tee 38 ja Mahlamäe tn 27 maaüksustele, annab linnavalitsus korralduse pildil näidatud piirkonda kasutavaid isikuid likvideerima sinna omavoliliselt ja ebaseaduslikult paigaldatud piirded, kasvuhooned jms. Kuna pildid näidatud ala on ka prügistatud, tuleb koristada sinna jäetud jäätmed ja asjad. Samuti ei ole võimalik seda maad enam aiamaana kasutada.

Ala korrastada 30. maiks 2017.

Täiendava info saamiseks võib pöörduda Elva Linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Tõnu Muru poole telefonil 513 9142.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.