Tunnustamine Elva vallas

Kuni uute Elva vallavolikogu poolt vastu võetud kordade kehtestamiseni kehtivad ühinenud omavalitsuste volikogude poolt kehtestatud korrad.

Endise Elva linna territooriumil- eeskirjad ja korrad

Konguta valla poolt tunnustuse avaldamise kord

Tunnustamise kord Palupera vallas

Puhja valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Rõngu valla territooriumil eeskirjad ja korrad