13.09.16

Teede ja tänavate sulgemise maks

Üldkasutatavate teede ja tänavate sulgemiseks tuleb taotleda luba, taotluse vorm avaneb siit.

Maksu arvutamise aluseks on Elva Linnavolikogu 25.06.2010 määrus nr 7 Teede ja tänavate sulgemise maks.

 

Elva linn, Raudteejaama esise väljaku rekonstrueerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsusega toetati projekti „Elva linn, Raudteejaama esise väljaku rekonstrueerimine" toetuse määraga 83,4% projekti abikõlblike kulude maksumusest ehk 220 265,00 euroga.

Projekti kogu abikõlblike kulude maksumus on 263 977,00 eurot. Ülejäänud 16,6% moodustab Elva linna omafinantseering, ehk summas 43 712,00 eurot.

Projekti käigus teostatakse Elva Raudteejaama esise väljaku rekonstrueerimistööd, mis koosnevad järgnevatest töödest:

·         Kergliiklustee remontimine

·         Juurdepääsutee remontimine

·         Jalgrattaparkla ehitus

·         Autoparkla ehitus

·         Bussipeatuse remontimine

·         Rongi- ja bussiliikluse reaalaja infotahvli paigaldamine

·         Suunaviida paigaldamine

·         Tänavavalgustuse paigaldamine projektialale

·         Jalgrattaparkla tuvasüsteemi paigaldamine

Projekti abikõlblikkuse periood: 05.06.2015 – 31.12.2016.

Tutvu projektialaga siin.

 

Elva linna teede ja tänavate üldandmed

Elva linna tänavate üldpikkus on ca 72 km, millest ca 25 km on kruusakattega. Kõnniteede üldpikkus on ca 13 km. 

 

TEEDE JA TÄNAVATE HOOLDUS

Elva linna teede (tänavate, jalgteede, kergliiklusteede, kõnniteede, parklate) talvise hea tehnilise seisundi ning kevadise heakorra tagamiseks teostatakse alljärgnevaid töid:
1. talvine libedusetõrje;

2. talvine lumetõrje;

3. kevadine teede puhastamine pärast talvist hooldust;

4. kruusateede kevadine greiderdamine ja tolmutõrje tegemine;  

5. teeäärte niitmine;  

6. tänavaaukude remontimine pritskillustikuga.

Tänavate hooldus- ja remonditöid teostab ajavahemikus 1.12.2015-31.08.2017 Eesti Keskkonnateenused AS. Täiendav info: linnamajandusosakonna juhataja, telefon 730 9888

 

Tee talvised seisundinõuded

I TÖÖJÄRJEKORRA TÄNAVAD 
Vaata kaarti: I-tööjärjekorra kaart

Elva linna lumetõrje lepingu järgi kehtib 1. tööjärjekorra tänavatele 3. tasemele vastavad nõuded (määrus "Tee talvised seisundinõuded"), mis tähendab, et hooldustsükli aeg on 8 tundi alates lumetsükli algusest. 

Elva linna lumetõrje lepingu järgi kehtib 2. tööjärjekorra tänavatele 2. tasemele vastavad nõuded (määrus "Tee talvised seisundinõuded"), mis tähendab, et  hooldustsükli aeg on 12 tundi alates lumetsükli algusest.

TALIHOOLDUS I-II järjekorra tänavatel    
       
A osa I TÖÖJÄRJEKORD    
       
Tee number nimetus Pikkus m Pindala m²
1700013 Eha 473 2899
1700024 J.Kärneri 1275 7383
1700034 Jaani 544 3724
1700056 Kesk 856 6961
1700060 Kirde- Eha-Kirde ristmik  591 5954
22160 Käo tee 1408 8448
  Linnavalitsuse hoone ringtee 180 720
1700142 Pargi  780 5163
1700145 Pikk 1232 12507
1700151 Puiestee-Palupera tee ristumiseni  1020 7164
1700166 Raudteejaama ring 132 1342
1700175 Supelranna 573 3031
1700200 Turuplatsi 159 1078
1700144 Peedu-Uuta tee 3180 20303
1700236 Vellavere tee 326 1982
1700183 Tartu mnt 2752 22688
1700224 Valga mnt 1518 13872
KOKKU   16999  
       
       
B osa II TÖÖJÄRJEKORD    
       
       
Tee number nimetus Pikkus m Pindala m²
1700009 Arbimäe 335 1675
1700007 Ao 117 576
1700011 Betooni tn lõik kuni Nurme tn-ni 80 466
1700013 Eha-Kirde ristmik- Eha tn lõpp 279 2144
1700017 Gümnaasiumi (Puiestee 2 juurdepääs) 123 698
1700038 Järve 898 4330
1700040 Järve - Käo 46 230
1700041 Kadaka 665 3648
1700044 Kaja 232 886
1700045 Kaja-Tartu mnt 151 664
1700060 Eha-Kirde ristmik- Kirde tn lõpp 237 1045
1700046 Kalda 543 2740
1700050 Kase 679 3287
1700065 Kirsi 329 1956
1700061 Kirde 10, 12 juurdepääs 120 600
1700071 Kooli (Tartu mnt 3 juurdepääs) 333 1499
1700067 Koidu 543 3235
1700073 Kruusa 718 3571
1700079 Kõrre 478 1899
1700091 Lasketiiru 275 1551
1700098 Liiva 528 2388
1700107 Loode 139 820
1700108 Lootuse 324 1571
1700112 Lõuna 381 1594
1700120 Metsa tn 210 707
1700121 Muru- Kruusa tn ristmik 267 1388
1700127 Nooruse 386 2054
1700128 Nurme 314 1516
1700130 Nõlvaku-Eha tn ristmik 124 732
1700140 Palu tee 1123 5993
1700262 Palupera tee 410 3280
1700263 Pargi tn 9, Kesk tn 29 juurdepääs Pargi tänavalt 64 320
1700142 Jaani tn ristmik-Pargi tn lõpp 636 3095
1700147 Pikk-Ujula I 84 420
1700151 Lasketiiru tee (alates üle raudtee)-Vaikne tn 460 2604
1700155 Põik 231 1925
1700156 Põllu 856 5114
1700160 Rahu 364 1851
1700184 Tartu mnt 18, 18b ja 18c juurdepääs 69 248
1700187 Tartu mnt 24a juurdepääs Vellavere teelt 283 1019
1700195 Tiigi 410 2449
1700201 Tähe 751 3769
1700204 Tööstuse 420 3453
1700207 Urva 267 2071
1700208 Uus tn 415 1910
1700217 Vaikne  1793 9934
1700232 Vapramäe 659 3340
1700240 Vikerkaare 844 3958
1700250 Õuna 268 1456
KOKKU   20261  
       
       
C osa I- TÖÖJÄRJEKORD KÕNNITEED JA JALGTEED  
Tee number nimetus Pikkus m Pindala m²
1700305 Jõe-Mahlamäe jalgtee 379 770
1700306 Kadaka-Uus tn jalgtee 177 319
  Kesk tn kõnniteed (820+ 890m 1710 4104
  Kirde tänava kõnnitee 400 800
1700315 Metsa-Käärdi jalgtee 193 483
  Pikk tn kõnnitee(mõlemalt poolt 1063+1180) 2243 5159
  Pargi tn kõnnitee 780 1482
  Puiestee kõnnitee 870 2001
1700324 Puiestee-Tähe jalgtee 111 244
1700312 Puiestee -Kalmistu jalgtee 494 1233
1700257 Pumba tee(Kärneri-Raudejaam) 163 489
  Raudteejaama kõnniteed 126 303
  Tartu mnt kõnnitee 1277 2809
1700203 Tähe lõik 85 238
  Vellavere tee kõnnitee 326 717
  Valga mnt kõnnitee 721 1586
KOKKU   10 055,00  
       
       
D osa PARKLAD    
       
Parkla asukoht Parkla nimetus  
Kaja tn 4 Lasteaed Õnneseen parkla 500  
Kesk tn 29 Lasteaed Murumuna parkla 1000  
Kesk tn 32 Elva Linnavalitsuse parkla 700  
Lõuna tn 5//7 Peedu lasteaia parkla 300  
Pargi tn 2 Elva Jaamahoone parkla 1600  
Puiestee tn 2 Elva Gümnaasiumi parkla 400  
Tartu mnt 3 Elva Algkooli parkla 350  
KOKKU   4850  

 

III-TÖÖJÄRJEKORD lumetõrje
Vaata kaarti: III-tööjärjekorra kaart

Elva linna lumetõrje lepingu järgi toimub hooldus 3. tööjärjekorra tänavatele tellimisel. 

III TÖÖJÄRJEKORRA TÄNAVATE LUME- JA LIBEDUSETÕRJE    
         
         
Tee number tänava / tee nimetus  ühik kogus Pindala m²
1700001 Aasa tänav jm 420 1629
1700002 Aia tänav jm 216 957
1700003 Aiandi tänav jm 166 522
1700006 Allika tänav jm 69 248
1700008 Apteegi tänav jm 141 735
1700009 Kirde põik 14 juurdepääs jm 34 153
1700010 Arbimäe - Hämariku lõik jm 48 176
1700011 Betooni tänav jm 158 985
1700018 H. Raudsepa jm 400 1285
1700020 Heina tänav jm 486 2327
1700021 Herne tänav jm 178 679
1700022 Hämariku tänav jm 118 369
1700030 Juhan Liivi tänav jm 257 835
1700031 J. Liivi 4a juurdepääs jm 66 179
1700032 Jaama tänav jm 168 817
1700033 Jaama 6 juurdepääs jm 80 284
1700035 Jaani - Nooruse tee jm 318 954
1700036 Jõe tänav jm 209 861
1700037 Jõe 4, 4a, 6 juurdepääs jm 93 192
1700039 Järve 5a juurdepääs jm 85 427
1700042 Kadaka 9, 11, 13 juurdepääs jm 118 445
1700047 Kanarbiku tänav jm 431 1230
1700052 Kase 15 juurdepääs jm 56 138
1700054 Kase 32 juurdepääs jm 50 180
1700059 Kingu tänav jm 112 371
1700062 Kirdekaare tänav jm 322 2394
1700063 Kirde põik jm 181 1177
1700066 Kitsas tn jm 78 165
1700068 Konguta tee jm 630 2163
1700069 Konguta tee - Tartu mnt I jm 167 986
1700072 Kreegi tänav jm 157 550
1700074 Kruusa põik jm 50 173
1700075 Kulbilohu tn jm 239 1551
1700076 Kullese tn jm 564 1587
1700078 Kuuse tänav jm 304 1277
1700086 Käärdi tee jm 592 2483
1700087 Laane tänav jm 690 3482
1700094 Lauliku tänav jm 539 2065
1700095 Lauliku - Vana-Koidu lõik jm 39 160
1700096 Laululava tee-Kalda 5a juurdepääsuni jm 298 1048
1700097 Lepa tänav jm 269 1076
1700099 Liiva 7a, 7b juurdepääs jm 81 211
1700100 Lille tänav jm 302 1184
1700102 Lille tn 4b, 4c juurdepääs jm 63 189
1700103 Lohu tänav jm 336 1556
1700104 Lohu tn 15 juurdepääs jm 40 270
1700106 Lokuta tee jm 178 561
1700107 Loode tn lõpp jm 122 497
1700109 Lootuse 3, 5 juurdepääs jm 133 308
1700113 Mahlamäe tänav jm 1442 6361
1700114 Mahlamäe 10 juurdepääs jm 50 237
1700115 Mahlamäe 17 juurdepääs jm 68 251
1700116 Mahlamäe ring jm 127 595
1700118 Marja tänav jm 379 1647
1700121 Kruusa -Muru tn lõpp jm 110 457
1700122 Mäe tänav jm 235 602
1700123 Männa tänav jm 323 1080
1700126 Männa 9 juurdepääs jm 83 249
1700129 Nuti tänav jm 112 452
1700130 Nõlvaku tänav jm 363 2071
1700131 Nõmme tänav jm 509 3004
1700132 Nõmme 21 juurdepääs jm 58 244
1700133 Nõmme ring jm 163 687
1700134 Oja tänav jm 183 760
1700135 Oja 6a juurdepääs jm 64 288
1700136 Oja 10 juurdepääs jm 42 168
1700137 Oja tn (Ploomi-Kirde vahel) jm 68 219
1700139 Paju tänav jm 145 587
1700143 Pargi 12, 14 juurdepääs jm 63 365
1700148 Pikk - Videviku lõik jm 57 230
1700149 Ploomi jm 324 1492
1700153 Purde tänav jm 341 1666
1700154 Põhja tänav jm 158 522
1700158 Põllu-Paju lõik jm 155 558
1700159 Pärna tänav jm 229 1328
1700161 Raja tänav jm 136 450
1700162 Raudtee tänav jm 635 2489
1700167 Ristiku tänav jm 292 1021
1700168 Ristiku - Uuta tee jm 160 411
1700169 Saare tänav jm 138 487
1700170 Side I lõik jm 171 800
1700171 Side II lõik jm 67 196
1700172 Sireli lõik jm 58 207
1700173 Soo tänav jm 330 1457
1700174 Soo lõik jm 100 369
1700176 Supelranna - Ujula II jm 230 810
1700177 Suvila tänav jm 561 2059
1700178 Suvila - Põhja lõik jm 89 306
1700179 Suvila - Vikerkaare I lõik jm 98 372
1700180 Suvila - Vikerkaare II lõik jm 93 329
1700181 Tamsa tee jm 480 2240
1700184 Tartu mnt 18, 18b, 18c juurdepääs jm 70 248
1700188 Kulbilohu põik jm 275 867
1700196 Tiigi 4c juurdepääs jm 50 163
1700197 Tulbi tänav jm 271 921
1700198 Tuletõrje tänav jm 412 2878
1700199 Tuletõrje 22 juurdepääs jm 70 360
1700202 Tähe 2b, 2c juurdepääs jm 49 168
1700205 Ujula I lõik jm 294 1457
1700206 Ujula II lõik jm 201 575
1700209 Uuta tee jm 145 534
1700210 Uuta tee 3  juurdepääs jm 56 146
1700211 Uuta põik jm 316 930
1700212 Uuta-Põik 5,7 juurdepääs jm 244 592
1700213 Vahe tänav jm 271 814
1700215 Vahtra tänav jm 96 365
1700218 Vaikne 15,17 juurdepääs jm 113 339
1700219 Vaikne tn 18 juurdepääs jm 39 95
1700220 Vaikne 20 juurdepääs jm 137 314
1700221 Vaikne 25 juurdepääs jm 371 927
1700227 Valga mnt 25a juurdepääs jm 148 577
1700228 Vambola tänav jm 272 1416
1700229 Vambola lõik jm 88 440
1700230 Vana-Koidu tänav jm 410 1509
1700232 Vapramäe tn lõpp jm 350 1008
1700234 Vapramäe põik jm 124 294
1700235 Vapramäe - Veski lõik jm 88 267
1700237 Vellavere tee 1a juurdepääs jm 61 518
  Veski tn 18 juurdepääs jm 66 185
1700238 Veski tänav jm 544 1681
1700239 Videviku tänav jm 59 165
1700242 Vikerkaare - Suvila lõik jm 94 231
1700244 Väike tänav jm 83 374
1700245 Väike-Nõlvaku tänav jm 218 1177
1700246 Väike-Tähe tänav jm 95 342
1700247 Väike Tähe tn 6 juurdepääs jm 28 101
1700248 Õie tänav jm 186 708
1700249 Õie - Aia lõik jm 62 223
1700251 Ääre tänav jm 268 1010
1700255 Peedu tee 34 juurdepääs jm 136 548
1700256 Pikk 11 juurdepääs jm 109 318
1700264 Tähe 5, 5d juurdepääs jm 64 207

 

KEVADINE TEEDE PUHASTAMINE PÄRAST TALVIST HOOLDUST

Tööde teostamise tähtaeg - hiljemat 30. aprilliks. Puhastustöid teostatakse I ja II järjekorra tänavatel (vt tänavate nimekirja talihoolduse tabelis A osa I tööjärjekord, B osa II tööjärjekord, C osa kõnniteed ja jalgteed, D osa parklad).

Vaata kaarti: tolmutõrje ja greiderdamine

KRUUSATEEDE KEVADINE TOLMUTÕRJE 

1700020 Heina 300
1700021 Herne 178
1700030 J.Liivi 261
1700069 Konguta tee - Tartu mnt I 170
1700103 Lohu 275
1700118 Marja 380
1700169 Saare 139
1700251 Ääre 268
KRUUSATEEDE KEVADINE GREIDERDAMINE  
1700003 Aiandi 146
1700047 Kanarbiku 434
1700078 Kuuse 304
1700094 Lauliku 200
1700097 Lepa 269
1700123 Männa 322
1700162 Raudtee 636
1700167 Ristiku 297
1700168 Ürdi 158
1700177 Suvila 500
1700179 Suvila - Vikerkaare I 98
1700180 Suvila - Vikerkaare II 94
1700197 Tulbi 164
1700211 Soosaare 287
1700215 Vahtra 96
1700238 Veski 544
1700246 Väike-Tähe 95
1700248 Õie 186
1700249 Õie - Aia 62

 

TÄNAVAAUKUDE REMONTIMINE PRITKILLUSTIKUGA

Tööde teostamise tähtaeg - hiljemalt 31. maiks.

 

SUVINE TEEÄÄRTE NIITMINE

Teostatakse 2m laiuselt tabelis toodud tänavatel. Niitmist teostatakse 2 korda ajavahemikus 14.-21. juuni ja 14.-21. september.

Vaata kaarti: niidetavad alad

Tee number Nimetus Pikkus ühelt poolt mõlemalt poolt
1700001 Aasa tänav 0,434 +  
1700011 Betooni tänav 0,285   +
1700018 Hugo Raudsepa tänav 0,721   +
1700030 Juhan Liivi tänav 0,261 +  
1700038 Järve tänav (Palu tee - Käo tee) 0,898 +  
1700047 Kanarbiku tänav 0,434   +
1700069 Konguta tee - Tartu mnt I 0,17   +
1700076 Kullese tänav 0,563   +
1700086 Käärdi tee 0,596   +
1700097 Lepa tänav 0,269 +  
1700113 Mahlamäe tänav 1,446   +
1700129 Nuti tänav 0,12 +  
1700140 Palu tee (Järve - linna piir) 1,123   +
1700144 Peedu tee 3,18   +
1700153 Purde tänav (Muru tn poolt 100m) 0,342   +
1700162 Raudtee tänav 0,636 +  
1700168 Ürdi 0,158   +
1700181 Tamsa tee 0,48 +  
1700209 Uuta tee 0,145   +
1700211 Soosaare 0,287   +
1700232 Vapramäe tänav 1,003   +
1700240 Vikerkaare tänav 0,844   +

 

 

Toimetaja: MAARIKA UPRUS