4.06.15

Elva noored Tartumaa ringreisile!

Iga aasta kevadel on Tartumaa avatud noortekeskustel võimalus taotleda tegevuste ellu viimiseks toetust Tartu Maavalitsuselt avatud noortekeskuste projektikonkursi raames. Kuna mitmekesi on ikkagi toredam tegutseda, kirjutasidki aprillikuus MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse asutajaliikmed (nende seas ka Elva linn, keda esindab ühenduses noorsootöötaja Mirja Jõgi) kaheksa noortekeskuse koostööpusle projekti. Tartumaa ANKi hindamiskomisjon andis koostööprojektile väga positiivse hinnangu. Projektist võtavad osa lisaks Elva Avatud Noortekeskusele ka Ilmatsalu Noortekeskus, Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus, MTÜ Kallaste Noortekeskus, Luunja Noortekeskus, Nõo Noortekeskus ja Mehikoorma Avatud Noorteklubi. Projekti peaeesmärk on arendada noortele sobiv sotsiaalne keskkond ja käivitada toetava koostöövõrgustiku tegevus ning tõsta noorte teadlikkust Tartumaa erinevatest piirkondadest ja sealsetest noorte koostegutsemise võimalustest. Projekti raames aset leidvaid sündmusi jäädvustavad Lähte Ühisgümnaasiumi Re:TV meediaõpilased.

Iga kuu, alates maist ja lõpetades detsembris, külastatakse projektis osalevate valdade noortekeskuseid ning viiakse läbi ühistegevused. Tabelis on esitatud väljasõitude kuupäevad ning lühikirjeldus sellest, millisele sihtgrupile väljasõit on mõeldud ning milliseid tegevusi pakutakse. Iga ringreisi kohta ilmub eraldi reklaam. Täpsem info Elva noortekeskusest. Ringreisid on noortele tasuta! Pilte ringreisist näeb Facebookist.

 

29.05

Elva

Igast noortekeskusest 10 noort, Elvasse saabub kokku 80 noort vanuses 12-15 eluaastat

 

Elva ANK, noorte tegutsemise võimalused Elvas; Tervisespordikeskuses sissejuhatus laskesporti; lasketiirus instruktorite juhendamisel ja järelevalve all laskmine; täpseimate laskjate välja selgitamine.

6.06

Tähtvere

8 noort Elvast vanuses 13+

Rahinge ekstreempargi tutvustus. Soovijatel võimalus proovida veelauaga sõitmist. See ei vaja pikaajalist ettevalmistust, vajalik on ujumisoskus ja vett ei tohiks karta.

 

26.08

 

Tartumaa Noortepäev Ülenurmel

Vahupidu 19.00-23.00

Peaesineja RENATE ja LENNY LAVIDA

 

Vähemalt 10 noort Elvast

Muusika-aasta 2015: tegevusi pakuvad Reigo Ahven ja tema rütmipillid, JJ Street Õnnemaa locking ja hip-hop, Nõo gaidid,TASi ja Anne Noortekeskuse ööinfotuba jpt. Laval Ülenurme ning Tõrvandi noortekeskuste räppgrupp "Kübe rünnak ja Karmo", Ülenurme Muusikakooli noorte puhkpilliorkester, Tartumaa noorte ühine räpp "Meil on aega veel"

18.09

Kallaste

Noored vanuses 11-14, osalejaid 8-15 noort Elvast

Tartu maakonnas elavate eesti ja vene noorte lõbus lõimumine läbi huvitavate mängude. Igast noortekeskusest on oodatud 8-15 noort tutvuma Peipsimaal elavate
vanausuliste traditsioonidega. Tule ja avasta Peipsi järve aardeid!

4.10

Luunja

Noored vanuses 10-18, võistkondlik; ühes võistkonnas 4-5 noort, maksimaalselt kaks võistkonda Elvast

Luunja matkamäng on sportlik maastikumäng 4-5 liikmelistele võistkondadele. Matkamängu käigus läbitakse u 6 km ning lahendatakse einevaid koostööoskusi nõudvaid, füüsilisi, teoreetilisi ja loomingulisi ülesandeid.

15.11

Nõo

Noored vanuses 7-14, maksimaalselt 8 noort Elvast

Käsitöö- ja kunstipäev Nõos. Iga noor saab võimaluse osaleda vähemalt kolmes erinevas töötoas + noorte töötuba, kus valmib ühislooming: 1) Noorte töötuba; 2) Paberi- ja papitöötuba; 3) Ehte töötuba; 4) Korvipunumise töötuba; 5) Punumise töötuba; 6) Kokakunsti töötuba; 7) Taaskasutuse töötuba; 8) Luke Mõisa töötuba; 9) Kunsti töötuba

5.12

Meeksi

Noored vanuses 10-15, maksimaalselt 10 noort Elvast

Kelgukoerte Treeningkeskuse külastus Ahunapalul Kahurinina talus. Kohapeal alaska malamuutide tutvustus, toredad võistlusmängud ja saab proovida ka rakendisõitu. Ühiselt sõit Mehikoorma seltsikeskusesse. Toitlustamine, kokkuvõtete tegemine, filmi vaatamine. Külalistena Põlvamaa (Räpinast) aktiivsed noored oma shou programmiga.

 

Toimetaja: MIRJA JÕGI