Täisealise isiku hooldus

Täisealisele isikule hoolduse seadmise eesmärk on tagada vaimse või kehalise puude tõttu
abivajavale isikule abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
 
Täisealise isiku hooldus (edaspidi ka hooldamine) on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus
hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes,riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse  või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.