Rahvusvaheline noortevahetus „Saame tuttavaks!”

17.10.15

 

Elva Avatud Noortekeskus (Elva ANK), Kreeka Eesti Noorteühendus ja Müncheni Noored esitasid rahvusvahelise noortevahetuse koostööprojekti „Saame tuttavaks" Erasmus+ programmi 1. oktoobril 2014. aastal. Kolme partneri korraldatavat rahvusvahelist noortevahetust toetab Sihtasutus Archimedese Noorteagentuur (SANA). Projekti kestus on kuus kuud (01.03.2015-31.08.2015). Noortevahetus toimub Eestis Jõgevamaal Äksi vallas 18.-27. juulil 2015. Noortevahetuse ajal saavad kokku 16 noort vanuses 13-17 eluaastat. Saksamaa noorte grupijuht on Linda Blum, Kreeka noorte grupijuht on Piret Suidt ja Eesti noorte grupijuht on Mirja Jõgi. Noortevahetuse projekti raames toimub 12.-13. aprillil ka ettevalmistav kohtumine, kus pannakse paika täpne noortevahetuse kümne päeva tegevuskava. Noortevahetuse ajal ööbivad noored Äksi motellis.

Noortevahetuse keskmes on kultuuridevaheline õpe – noored tegelevad kultuurilise mitmekesisusega seonduvate inimõigustega ning mõtisklevad kultuurilistest mitmekesisusest tulenevate erinevuste üle. Projekti juhtmõte on, et kultuuriteadlik noor on salliv noor. Noortevahetuse ajal saavad noored omandada filmitöö võtteid ning noorte käe all valmib lühifilm. Filmivõtteid aitavad noortel omandada Lähte Ühisgümnaasiumi juures tegutseva Re:TV projektijuhid. Noortevahetuse suhtluskeel on peamiselt inglise, aga ka eesti ja saksa keel.

 

Mirja Jõgi
Elva Avatud Noortekeskus
Noortevahetuse projekti kontaktisik
e-post: mirja.jogi@elva.ee

 

The International Youth Exchange Project „Let's get to know each other" was started by three youth organisations: The Open Youth Centre of Elva, the Greek Estonian Youth and the Munich Youth on 1 October, 2014. The project is financially supported by the National Agency for Erasmus+ in Estonia (SANA).

The duration of the International Youth Exchange Project is six months: 1 March 2015 -31 August 2015. The youth exchange will take place from 18 to 27 July, 2015, in Äksi, Jõgeva County, Estonia and it will include 16 students (aged 13-17). The contact persons of the youth exchange in the participating countries are: Piret Suidt (Greek Estonian Youth), Linda Blum (Munich Youth) and Mirja Jõgi (The Open Youth Centre of Elva). The detailed programme for the 10-day youth exchange will be written down during the preliminary meeting from 12 to 13 April 2015. The participants in the youth exchange in August 2015 will be accommodated in Äksi Motel.

The International Youth Exchange is an educational initiative, which focuses on intercultural studies – the cultural similarities and differences in different cultures. During the youth exchange, the participants discuss the issues of human rights in different cultures. The main aim of the youth exchange project is to provide the participants with the opportunity to communicate with their peers from different European countries and promote the cultural awareness and tolerance of all students involved in the project.

Furthermore, the participants in the project will be taught the basics of making documentary films by the experts at Re:TV, Lähte Coeducational Secondary School. As a result, a documentary will be produced during the project meeting. The working languages of the project are English, German and Estonian.

 

Mirja Jõgi
The Open Youth Centre of Elva
Contact person
mirja.jogi@elva.ee

Toimetaja: MIRJA JÕGI