8.06.16

SA Elva Perekodu

Järve 1

61504 ELVA
Tel:  745 6014, 5866 4222
E-post: perekodu@elva.ee

SA Elva Perekodu kodulehekülg

 

SA Elva Perekodu on loodud 2012.aastal Elva Linnavalitsuse poolt. Asutus pakub lastele suunatud sotsiaalteenuseid (asenduskodu vanemliku hoolitsuseta lastele ning rehabilitatsiooniteenus puudega lastele). Lisaks on sihtasutusele loodud allasutus Järve Eralasteaed, mis pakub alusharidust koolieast noorematele lastele.

 

Sihtasutuse nõukogu

Marika Saar – nõukogu esimees (Elva Linnavalitsus)

Kadri Kiuru – nõukogu liige (SA Elva Haigla)

Salle Ritso – nõukogu liige (Elva Linnavalitsus)

 

Sihtasutuse juhatus

Gerda Kiipli-Hiir – juhatuse liige

 

Meeskond

 

Juhataja Gerda Kiipli-Hiir
Tel: 5374 9121
E-post: gerda.kiipli@elva.ee

Sotsiaaltöötaja Madli Põldoja
Tel: 745 6014, 5866 4222
E-post: madli@elva.ee

Rehabilitatsioonimeeskonna juht Evelin Tamm
Tel: 745 6954
E-post: evelin.tamm@elva.ee

Eralasteaed Järve
Direktor Alina Pill
Tel: 5198 7308
 
 
Toimetaja: ALO REBANE