Reklaamimaks

3.09.15

Reklaamimaksu objektiks on Elva linnas eksponeeritav välireklaam.

Reklaamimaksu reguleerib Elva Linnavolikogu 29.10.2012.a määrus nr 26 Reklaamimaks Elvas.

Vastavalt määrusele kehtivad järgmised maksumäärad:

1. Maksumäär reklaamile asukohaga Kesk tänav, Pikk tänav, Kirde tänav, Puiestee tänav, Kärneri tänav, Käo tee, Tartu maantee ja Valga maantee ning nendega piirnevatel kinnistutel on 0,20 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri eest kalendripäevas. 
2. Maksumäär teistes piirkondades reklaampinna ühe ruutmeetri eest kalendripäevas on 0,15 eurot.
3. Tarbijakrediidi lepingute reklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära.
4. Alkoholi välireklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära.
5. Reklaamiloata paigaldatud reklaamile kohaldatakse vastava maksumäära 3 kordset maksumäära kuni maksuotsuse andmiseni.
 
Reklaamiloa saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus.