Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. 

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.

Elukohateadet saab esitada kohalikus omavalitsuses:

Elva registripidaja vastuvõtuajad leiad Elva koduleheküljelt.

Registreeri end Elva elanikuks!