Raieloa andmise tingimused

16.02.16

 

Üksikpuude raiumiseks tuleb kinnistu omanikul taotleda raieluba, kui puu diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 20 cm. Samuti tuleb raieluba taotleda puu võra oluliseks kujundamiseks (v.a kuivanud oksad).

Linnavalitsuse poolt väljastatud raieluba kehtib 1 aasta.

 

Raieloa andmise tingimused ja kord

Raieloa taotlus

Toimetaja: MAARIKA UPRUS