Põhitegevused

6.03.15

Elva ANKi põhitegevused on:

  • avatud noorteruum sotsialiseerumiseks – võimalus kohtuda sõpradega, kuulata muusikat, mängida erinevaid lauamänge, kasutada arvuteid, osaleda erinevatel infoüritustel;
  • projektikirjutamise õpetamine, noore omaalgatuse toetamine;
  • rahvusvahelised noortevahetused;
  • vabatahtliku tegevuse võimaldamine;
  • noorte osaluskogude ja aktiivgruppide koordineerimine ja toetamine;
  • lumelinna ehitamine veebruaris;
  • lastekaitsepäev juunikuu alguses;
  • suvelaager;
  • jõulubuss detsembrikuus.