Sünni- ja surma registreerimine

19.10.16

 

Elva linnavalitsuses saab teha järgmiseid perekonnaseisutoiminguid:  sünni- ja surma registreerimine, esmaste sünni- ja surmatõendite väljastamine.

Kabinet 207  II korrusel

Kesk tn 32

Vastuvõtt: E, T, N  9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.00
                    R           9.00 - 12.00

Sünni registreerimine

Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul sündimise päevast.

Vajaminevad dokumendid:
• meditsiiniline sünnitõend
• avaldajate isikut tõendavad dokumendid
• abieludokument, kui vastav kanne rahvastikuregistris puudub

Sünni tõendamiseks väljastatakse avaldajaile soovi korral sünnitõend.

Surma registreerimine

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul surmapäevast või surnu leidmise päevast arvates.

Vajaminevad dokumendid:
• surmast teataja isikut tõendav dokument
• surnu isikut tõendav dokument
• arstlik surmateatis või politseiasutuse tõend

Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

Lisainfo:   tel 730 9886

 

Toimetaja: HELIN MUTTIK