15.03.18

Vallavolikogu õigusaktide töösolevad (arutamisel komisjonides, eestseisuses või valitsuses) eelnõud. Eelnõu seletuskiri asub eelnõu põhiosa teksti lõpus või on üles laetud eraldi dokumendina.

 

Elva valla põhimääruse eelnõu  Eelnõu algataja: ajutine põhimääruskomisjon

Vallavanema ja abivallavanemate töötasu määramine Eelnõu algataja: fraktsioon Elvamaa Esimesed

Vallavolikogu esimehele, vallavanemale, abivallavanematele ja valitsuse palgalisele liikmele hüvitiste määramine Eelnõu algataja: fraktsioon Elvamaa Esimesed

Konguta Rahvamaja põhimäärus Eelnõu algataja: vallavalitsus

Konguta Rahvamaja põhimäärus. Seletuskiri Eelnõu algataja: vallavalitsus

Puhja Seltsimaja põhimäärus Eelnõu algataja: vallavalitsus

Puhja Seltsimaja põhimäärus. Seletuskiri

Rannu Rahvamaja põhimäärus Eelnõu algataja: vallavalitsus

Rannu Rahvamaja põhimäärus. Seletuskiri

Rõngu Rahvamaja põhimäärus Eelnõu algataja: vallavalitsus

Rõngu Rahvamaja põhimäärus. Seletuskiri

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord. Eelnõu Eelnõu algataja: vallavalitsus

Eraüldhariduskoolide toetamise kord   Eelnõu algataja: vallavalitsus

Üldhariduskoolide toetamine   Eelnõud algataja: vallavalitsus

Elva Noortevolikogu põhimäärus  Eelnõu algataja: vallavalitsus

Elva valla jäätmevaldajate registri eelnõu Eelnõu algataja: vallavalitsus 

Keskkonnaalastes õigusaktides kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine  Eelnõu algataja: vallavalitsus

Elva vallavara valitsemise kord  Eelnõu algataja: vallavalitsus

Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 täiendamise kinnitamine    Eelnõu algataja: vallavalitsus

 
Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine Eelnõu algataja: volikogu esimees

Lisa: II lugemise muutuste tabel

Revisjonikomisjoni tööplaan Eelnõu algataja: volikogu revisjonikomisjon

 

 

Toimetaja: MAANO KOEMETS