13.04.18

Elva valla noortevolikogu valimised toimuvad 28. aprillil kell 11.00-17.00 Elva matkakeskuses 

Kandideerima ja valima on oodatud kõik Elva vallas elavad ja/või õppivad noored vanuses 14-26 eluaastat

Ootame kandidaatide avaldusi ja lühikesi motivatsioonikirju (miks otsustasid kandideerida) aadressile nvk@elva.ee hiljemalt 14. aprilliks.

Kandidaatide avaldused registreeritakse ning iga kandidaat saab numbri. Kõikide avalduste ja motivatsioonikirjadega saab tutvuda Elva valla kodulehel ning valimispäeval kohapeal. Valimispäevale eelnevad 16.-20. aprillil eelvalimised Elva Gümnaasiumis, Rõngu Keskkoolis, Puhja Koolis, Palupera Põhikoolis ja Rannu Koolis, kus õpivad 14-aastased ja vanemad õpilased.

Kandideerimisavaldus peab sisaldama kandidaadi ees- ja perekonnanime, elukohta või kooli Elva vallas ning sünniaega. 

 

Ootame kõiki aktiivseid noori vanuses 14-26 noortevolikokku kandideerima ja valimistel osalema. See on noorte võimalus ühiskondliku elu korraldamisel ja noorsootöö küsimustes kaasa rääkida ning noorte huve ja õigusi esindada.

Noortevolikogu on Elva Vallavolikogu juures tegutsev Elva valla noorte huve esindav esinduskogu, kuhu võivad kandideerida kõik Elva vallas elavad või õppivad noored vanuses 14-26 aastat.

26. märtsi istungil kinnitas Elva Vallavolikogu noortevolikogu põhimääruse ning esimene koosseis valitakse selle alusel juba aprillikuu jooksul, edaspidi valitakse volikogu iga kahe aasta järel sügiseti.

Toimetaja: KARMEN MOONT