14.08.17

NÄITERING 

Näiteringis ei õpetata üksnes seda, kuidas laval liikuda, häält kasutada või pikki tekste pähe õppida. Ühtse meeskonnana arendame erinevate harjutuste, mängude ja etüüdide kaudu erinevaid oskuseid: esinemisjulgust, keskendumis- ja eneseväljendusoskust, analüüsi- ja empaatiavõimet ning üldkultuurilisi teadmisi kirjandusest ja teatrimaailmast.

Põhirõhk on iga noore isiklikul arengul ning see läbi toimub ka grupi areng. Näiteringi laiemaks eesmärgiks on välja tulla kahe etendusega: üks jõuludeks ja teine kevadeks. 

Ringi juhendab Riin Lumiste, kontakt 59048949

Toimetaja: GARMEN VALLIKIVI