ALAEALISTE (KORDUV)ÕIGUSRIKKUMISTE ENNETUSTÖÖ

14.05.15

Elva linn koostöös Elva Avatud Noortekeskusega (Elva ANK) osaleb partnerina MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis „Murdepunkt", mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine". Projekti kestus on 16 kuud ja kestab kuni 30. aprillini 2016.

Projekti eesmärk on alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades tõhusamaks. Selleks kasutatakse efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning rakendatakse noortekeskuses alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi (mõjutusvahendit).

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Lisainfo programmi kodulehelt ja Facebookist. Rohkem infot Murdepunkti projekti kohta saab Eesti ANKi kodulehelt.

 

 

Toimetaja: MIRJA JÕGI