Linnavolikogu

15.08.16

Elva Linnavolikogu fraktsiooni Elva Linnakodanik ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koostööleping, mis on sõlmitud 27.04.2015. a.
KOALITSIOONILEPING

Elva Linnavolikogu

Kesk tn 32
Elva linn, 61507
Tartu maakond
________________________________________
Meelis Karro
Linnavolikogu esimees

Tel: 521 1909
meelis.karro@mail.ee

Vastuvõtt: eelneval registreerimisel
________________________________________

Linnavolikogu on kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste seaduse alusel linnaelanike poolt valitud esinduskogu.
Volikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele.
Elva Linnavolikogu valiti korralistel valimistel 20. oktoobril 2013. a.

Linnavolikogu volituste tähtaeg on neli aastat.

Linnavolikogus on 17 liiget.

________________________________________

Toimetaja: LY KÜTT