Linnavalitsuse liikmed

27.02.17

 

EVA KAMS - linnapea

Linnapea juhib Linnavalitsuse tööd, koordineerib Linnavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist. Linnapea tegevusvaldkonda kuulub linna esindamine, välissuhted, suhted avalikkusega, mainekujundus, linna eelarve- ja laenupoliitika.

 

MARIKA SAAR - abilinnapea

Abilinnapea koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja korraldab sotsiaalosakonna valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: sealhulgas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, haridust, teadust, sotsiaalhoolekannet, lastekaitset, noorsootööd, kultuuri, sporti ja tervishoidu.

 

MARGUS IVASK - arendusjuht

Arendusjuht koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja korraldab valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Peamine ülesanne on linna arengu planeerimine ja tulubaasi suurendamine, investeeringuprojektide kavandamine ja elluviimine, investeeringukavade koostamine, ettevõtluse, turismi ja puhkemajanduse arendamine, linnavalitsuse infotehnoloogia poliitika kujundamine.

 

TÕNU MURU - linnamajandusosakonna juhataja

Linnamajandusosakonna juhataja koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja korraldab linnamajandusosakonna valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Peamised tegevusvaldkonnad on: elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, heakord, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, ehitusjärelevalve, linnasisene ühistransport, linnatänavate korrashoid ja maakorraldus.

 

 

Aadress
Kesk tn 32
61507 Elva
tel 730 9880
elva@elva.ee
www.elva.ee

Avatud E - R 8.00 - 16.30
Lõuna 12.00 - 12.30