Linna teenused

27.02.17
  • Välireklaam, reklaamimaksu soodustus
  • Maksuvõla puudumise tõend - Vastavalt maksukorralduse seaduse § 14 lg 7 väljastatakse tõend maksuvõla puudumise kohta viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Järgmiste andmetega  taotlus saata aadressil elva@elva.ee: tõendit taotleva asutuse nimetus, registrikood,  aadress;võlgnevuse kontrollimise kuupäev/hankemenetluse algamise päeva seis;soovitav väljastamise kuupäev;kontaktisik ja -telefon;e-posti aadress, millele tõend saata.
  • Tänava- ja turukaubandus ning kaubandus avalikul üritusel - Tänava- ja turukaubanduse korraldamist ning kaubanduse korraldamist avalikul üritusel reguleerib kaubandustegevuse seadus.
  • Elva Linnavolikogu määrusega "Müügipileti hinna kehtestamine kauplemiseks avalikel üritustel" on kehtestatud müügipileti hinnad Elva haldusterritooriumil toimuvatel avalikel üritustel, kus kaubanduse korraldajaks on Elva Linnavalitsus. 
  • Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veose loa taotlus sissesõiduks Kesk tänavale - Sissesõiduks Kesk tänavale esitada aadressile elva@elva.ee järgmiste andmetega taotlus: Veose ettevõtja nimi, registrikood, aadress, telefon; Taotleja nimi, aadress, telefon; Kavatsetav veoaeg või periood; Sõiduki(te) liik, mark, mudel, riiklik registreerimismärk, sõiduki valmistajakiirus; Veetava koorma või seadme nimetus, mass, mõõtmed; Taotletav veose sihtkoht.