Elva linna lasteaedades asteaiakoha taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus. Avalduse saab esitada elektrooniliselt. Selleks tuleb täita blankett, see digiallkirjastada ning edastada e-posti aadressile triin.kaaver@elva.ee

Avalduse saab täita Elva Linnavalitsuse registripidaja Triin Kaaveri juures kabinetis 207. 

Vastuvõtt: E, T, N 9.00-12.00 14.00-16.00 R 9.00-12.00

Info telefonil 730 9886. 

 

Avaldus registreeritakse saabumisel linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis. Esitatud avaldus kantakse registreerimise järjekorras lasteaiakoha taotlejate ühtsesse järjekorda.

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva linnas 

Elva valla teistesse lasteaedadesse koha taotlmiseks tuleb teha avaldus vastava lasteaia direktorile. Lasteaedade kontaktandmed leiate SIIT