Liikmed

Rahanduskomisjon
Ülesanded: eelarvestrateegia, eelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, kasutamine ja käsutamine
Esimees: Terje Korss
e-mail: terje@palupera.ee
Aseesimees: Vambola Sipelgas
e-mail: hellenurme@hotmail.com

Liikmed: Esta Tamm, Hillar Hänilane, Leelo Suidt, Kaida Vool, Uno Rootsmaa, Vaido Nõmmemaa, Peeter Laasik, Jüri Haamer, Märt Meesak, Eve Pehter, Helika Parts

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon
Ülesanded: haridus, kaasav haridus, huviharidus ja -tegevus, laste- ja noorsootöö, elukestev õpe
Esimees: Leelo Suidt
e-mail:leelo.suidt@outlook.com
Aseesimees: Sulev Kuus
e-mail: sulev.kuus@mail.ee

Liikmed: Liina Tamm, Ilmar Särg, Vahur Vuks, Juta Lipmeister, Holar Sepp, Ülle Närska, Ave Külter, Päivi Märjamaa, Mari-Liis Vanaisak, Eve Pehter, Toomas Laatsit

 

Majanduskomisjon
Ülesanded: keskkonnakorraldus, haljastus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, valla- ja ühistransport, teede ehitus ja hooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika, soojamajandus
Esimees: Toomas Paur
e-mail: tom.paur@gmail.com
Aseesimees: Mati Miil
e-mail: matiman@hot.ee

Liikmed: Lea Tuvikene, Serjoža Smorodin, Ants Prüüs, Nelli Uustalu, Peeter Liivak, Tõnu Aigro, Airet Aart, Kristjan Vilu, Rein Abel, Silver Laks, Agu Kasetalu

 

Arengu- ja planeeringukomisjon
Ülesanded: valla areng, arengukava koostamine, planeerimistegevus, maakorraldus, avatud valitsemine, ühtne inforuum, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine
Esimees: Esta Tamm
e-mail: estatamm12@gmail.com
Aseesimees: Aivar Kuuskvere
e-mail: aivar.kuuskvere@gmail.com

Liikmed: Ain Pedak, Alar Ilp, Are Altraja, Kaare Schults, Kaido Keis, Maano Koemets, Merle Miliste, Priit Värv, Rasmus Punkar, Aivar Õun, Valdur Metsallik

 

Kultuurikomisjon
Ülesanded: kultuur, külaliikumine, kogukondade tegevus, rahvamajad, raamatukogud, loomemajandus, kultuurimälestised ja kultuuripärand
Esimees: Reet Viks
e-mail: reet.viks@gmail.com

Liikmed: Liis Jaamets, Hille Andressoo, Leelo Suidt, Viive Vink, Kaja Udso, Jüri Orupõld, Merle Vääri, Liine Leetberg, Helen Uibo, Kalev Lõhmus, Meelis Külaots

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Ülesanded: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, eakate päevakeskused, terviseedendus ja tervishoid
Esimees: Peeter Laasik
e-mail: peeter@ehaigla.ee
Aseesimees: Kristel Ilves
e-mail: kristel.tmnk@gmail.com

Liikmed: Anu Laul, Imbi Ülper, Liina Tamm, Reet Viks, Janika Luik, Gerda Kiipli-Hiir, Riina-Merike Koemets, Karita Rokka, Milvi Sepp, Inna-Inga Kalmus, Kalev Jago

 

Spordikomisjon
Ülesanded: spordi- ja vabaajataristu, noortesport ja spordisündmused
Esimees: Priit Värv
e-mail: priitvarv@gmail.com
Aseesimees: Margus Reinoja
e-mail:margus@vellavere.ee

Liikmed: Hans-Hendrik Karro, Airi Pärn, Kristjan Vilu, Janika Luik, Ramon Rantsus, Kristjan Moorast, Kaul Karja, Kalev Lõhmus, Peeter Aan, Martti Muttik, Marek Pihlak

 

Ajutine põhimääruskomisjon
Ülesanded: põhimääruse eelnõu ja omavalitsuste ühinemisest tulenevate muude volikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine
Esimees: Maano Koemets
e-mail: maano.koemets@elva.ee
Aseesimees: Vahur Jaakma
e-mail: vahur.jaakma@gmail.com

Liikmed: Liine Leetberg, Annika Jõgiste-Johanson, Vahur Vuks, Esta Tamm, Peeter Laasik

 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon
Ülesanded: ettevõtlus, ettevõtluskeskkond, turism, kohaturundus, mainekujundus
Esimees: Rein Abel
e-mail: rein@maxilla.ee
Aseesimees: Madis Ess
e-mail:turismimarketing@gmail.com

Liikmed: Maano Koemets, Priit Parksepp, Alar Ilp, Eduard Elbrecht, Jaanus Peri,  Vahur Jaakma, Vambola Sipelgas, August Vester, Aivar Õun, Aivo Johanson, Mae Juske, Merili Aasma, Priit Kollist
 

Revisjonikomisjon
Ülesanded: vallavalitsuse, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Elva valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, vallavara kasutamise sihipärasuse ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine
Esimees: Tõnu Aigro
e-mail: tonu@marepleks.ee
Aseesimees: Vahur Jaakma
e-mail: vahur.jaakma@gmail.com

Liikmed: Terje Korss, Juta Lipmeister, Sulev Kuus