Koosolekute ajad

 

16.03.2018 kell 14.00 Majanduskomisjoni koosolek
Toimumiskoht: Elva jaamahoone seminariruum, Pargi tn 2, Elva linn
Päevakorras:

 1. Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 täiendamine. Ettekanne kava koostajatelt, vallavalitsuse esindajatelt
   

16.03.2018 kell 14.00  Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek
Toimumiskoht: Elva jaamahoone seminariruum, Pargi tn 2, Elva linn
Päevakorras:

 1. Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 täiendamine. Ettekanne kava koostajatelt, vallavalitsuse esindajatelt

 

19.03.2018 kell 16.00 Rahanduskomisjoni koosolek
Toimumiskoht: Elva vallamaja, Kesk tn 32 Elva linn
Päevakorras:

 1. Elva valla eelarve 2018 eelnõu
 2. Vallavara valitsemise eeskiri
 3. Haigushüvitiste maksmise ühtlustamine
 4. Vallavolikogu esimehele, vallavanemale, abivallavanematele ja valitsuse palgalisele liikmele hüvitiste määramine
 5. Vallavanema ja abivallavanemate töötasu määramine
   

22.03.2018 kell 17.00-19.00 Sotsiaal ja tervisekomisjoni koosolek
Toimumiskoht: Puhja päevakeskus, 2 korrusel
Päevakorras:

 1. Elva linna projektitoetuste ülevaade
 2. Sotsiaalsfääri tunnustamise põhimõtted.
 3. Ülevaade valla transpordi ümberkorraldusest , eelkõige just sots. vajadustest lähtuvalt.
 4. Rõngu teenuspunkti/kogukonna keskuse ehitamisest.
 5. Päevakeskustest ülevaade , eesmärgiga ühtlustad teenused ja kujundada võrgustik.
 6. Tasuta toitlustamisest lasteaedades ja koolides.
 7. Elva valla osalemine sotsiaalprogrammides
 8. Ideekorje Elva valla arengukava sotsiaal ja tervise valdkonnas