Koosolekute ajad

01.02.2018 kell 17.00 Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek
Koosolek leiab aset Rõngu Hooldusravikeskususes aadressil Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald.

 

22.01.2018 kell 18.00 Arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Koosolek toimub Elva vallamajas Kesk 32, Elva linn, Elva vald.

Päevakord:

  1. Elva valla 2018. aasta eelarve arutelu
  2. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord
  3. Planeerimisseadustikus, ehitusseadustikus, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
  4. Järve tee 1, Rannu alevik, detailplaneeringu vastuvõtmine
  5. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
  6. Muud küsimused

22.01. 2018 kell 16.00 Põhimääruskomisjoni koosolek
Koosolek leiab aset Elva vallamaja saalis aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald.

Päevakord:

          1. Põhimäärus

          2. Pädevuse delegeerimise otsused

          3. Vallavalitsuse ja Vallavolikogu liikme lähetuskulude määrus