31.10.14

Kohanime määramise teade

 

Elva Linnavalitsusele esitasid Uuta põigu piirkonna elanikud tänavanime muutmise taotluse viidates ajaloolisele Soosaare talu kohanimele. 

Linnavalitsus arvestas elanike ettepanekuga ning algatas eelnõu kohanime määramise kohta. Eelnõu kohaselt määratakse Uuta põik tänavanime asemele Soosaare tänav. Seoses uue kohanime andmisega muutuvad aadressikohad antud piirkonnas. Ettepanekuid nime valikute kohta võib esitada linnavalitsusele kuni 14. novembrini 2014.a kirjalikult aadressil Kesk tn 32 Elva või e-posti aadressil elva@elva.ee

Kohanime valikul tuleb eelistada nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja-või kultuurilooliselt. Nime määramisel eelistatakse paikkonnaga seonduvaid kohanimesid; nimeobjekti iseärasustega seonduvaid kohanimesid; üle-eestilise tähendusega kohanimesid.

 

27.02.14

Kohanimed ja koha-aadressid

Kohanimede määramine ja kasutamine ning selle üle järelvalve teostamine on  sätestatud kohanimeseadusega.

Elva linnas kohanimede määramist, korraldamist ja kasutamist reguleerib "Kohanimede määramise kord" kehtestatud Elva Linnavolikogu 17.detsembri 2012.a määrusega nr 42.

Koha-aadressi määraja on kohalik omavalitsus. Aadressiandmed on andmed, mille abil kirjeldatatkse aadressiobjekti asukohta ja määratakse see. Koha-aadress määratakse maaüksusele maakatastriseaduse tähenduses ja hoonele.

Hooneosade koha-aadress määratakse juhul, kui tegemist on eluruumiga või kui selle eristamine aadressi alusel on vajalik.

Koha-aadress peab tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema vajaliku pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga. Koha-aadressi määramine on sätestatud ruumiandmete seadusega ja rakenduse kord Vabariigi Valitsuse 20.detsembri 2007.a määrusega nr 251 "Aadressiandmete süsteem".

Toimetaja: KULLO LAOS