3.02.17

Klaveriõpetus Suzuki meetodil

Eesmärgid:

-huvi äratamine muusika ja pillimängu suhtes;

-klaverimängu oskuse arendamine

-väärika ja teistega arvestava isiksuse kasvatamine

-pilli mängimise oskuse arendamine nii solistina kui koos teistega

-eesmärgipärase ja distsiplineeritud harjutamisoskuse kujundamine

-keskendumisvõime arendamine

-musitseerimisrõõmu võimaldamine

-esinemisjulguse arendamine

-kontserttegevus

 

Vastuvõtt:

Lähtudes põhimõttest, et iga laps on võimeline pillimängu õppima, võetakse lapsed vastu katseteta. Lapse õpingute alustamise eelduseks on, et lapsevanem on eelnevalt  läbinud sissejuhatava kursuse (8 tundi), kus tutvustatakse Suzuki meetodi põhimõtteid ja filosoofiat ning omandatakse esimesed mänguvõtted ja palad.
Enne õppima asumist kuulavad lapsed palasid CDlt ning osalevad koos lapsevanemaga vaatlejatena teiste laste tundides.
Alustamine võimalikult varakult, lapse vanus soovituslikult 3-5aastat. 

Ringi juhendab Tuuli Vaher, tuuli.vaher@mail.ee tel: 5281543

Rohkem infot Suzuki muusika kohta.

 

Toimetaja: GARMEN VALLIKIVI