Elva Linnavolikogu istungid

Volikogu istungi ülekannet saab jälgida aadressil http://volis.ee

Samuti on Volis keskkonnas Elva Linnavolikogu istungid, mis on toimunud peale 16.11.2015 toimunud istungit. Volise leheküljelt tuleb (vasakust servast) valida Tartu maakonna alt Elva linn ning seejärel valiku alt istung soovitud istung.

Vanemaid istungeid saad vaadata YouTube vahendusel siin.


Elva Linnavolikogu planeeritud istungid 2017. aastal:

  • 30. jaanuar 2017
  • 27. märts 2017
  • 24. aprill 2017
  • 29. mai 2017
  • 26. juuni 2017
  • 31. juuli 2017
  • 28. august 2017
  • 25. september 2017
  •   9. oktoober 2017

Elva Linnavolikogu istung

24.03.17

Elva Linnavolikogu istung toimub 27. märtsil 2017 kell 18.00 Elva Linnavalitsuse saalis, Kesk tn 32.

 

Päevakorra projekt:

1. Ülevaade Elva Linnavalitsuse tegevusest
Ettekandja: Eva Kams

2. Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Lisa 1 Situatsioonijoonis
Lisa 2 Olemasolev olukord
Lisa 3 Kontaktvöönd
Lisa 4 Põhijoonis
Lisa 5 Kitsendused
Lisa 6 Tehnovõrgud
Lisa 7 Illustreeriv joonis 1
Lisa 8 Illustreeriv joonis 2
Lisa 9 Illustreeriv joonis 3
Lisa 10 Illustreeriv joonis 4
Lisa 11 Illustreeriv joonis 5
Lisa 12 Kehtiva üldplaneeringu muudatuste ettepanek
Lisa 13 Kesk tn 1 ja Turuplatsi tn 3 kruntide detailplaneering
Ettekandja: Tõnu Muru
Kaasettekandja: Maarika Uprus

 

3. Elva Lasteaed Murumuna arengukava 2017-2022 kinnitamine
Lisa Elva Lasteaed Murumuna arengukava aastateks 2017-2022
Ettekandja: Marika Saar
Kaasettekandja: Kadri Joost

 

4. Elva linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2017. aasta eelarve muutmine
Lisa 1 Elva linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve
Lisa 2 Elva linna 2017. aasta eelarve
Lisa 3 Elva linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve seletuskiri
Ettekandja: Eva Kams

 

5. Elva Linnavolikogu 16. novembri 2015. aasta otsuse nr 63 „Elvas Pikk tn 1a maaüksuse Elva linna munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
Lisa Asendiplaan Pikk tn 1a
Ettekandja: Tõnu Muru

 

6. Volikogu esimehe info ja linnavolikogu liikmete sõnavõtud
Ettekandja: Meelis Karro

 

Linnavolikogus vastuvõetud otsused ja määrused leiate vasakul olevast loetelust õigusaktide alt

__________________

Päevakord 27.03.2017
Päevakord 30.01.2017

Päevakord 14.12.2016
Päevakord 12.12.2016
Päevakord 21.11.2016
Päevakord 24.10.2016
Päevakord 26.09.2016
Päevakord 31.08.2016
Päevakord 20.06.2016
Päevakord 23.05.2016
Päevakord 25.04.2016
Päevakord 28.03.2016
Päevakord 29.02.2016
Päevakord 25.01.2016

Päevakord 14.12.2015
Päevakord 16.11.2015
Päevakord 12.10.2015
Päevakord 28.09.2015
Päevakord 24.08.2015
Päevakord 27.07,2015
Päevakord 15.06.2015
Päevakord 19.05.2015
Päevakord 06.05.2015
Päevakord 27.04.2015
Päevakord 30.03.2015
Päevakord 02.02.2015

Päevakord 15.12.2014
Päevakord 17.11.2014
Päevakord 29.09.2014
Päevakord 25.08.2014
Päevakord 02.07.2014
Päevakord 16.06.2014
Päevakord 28.04.2014
Päevakord 31.03.2014
Päevakord 27.01.2014

Toimetaja: HELIN MUTTIK