Elva Vallavolikogu istung

Elva Vallavolikogu istung toimub 18.12.2017 algusega kell 16.00 Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse Järvemuuseumi seminariruumis aadressil Limnoloogia tee 1, Vehendi küla, Elva vald.

 

Päevakorra projekt:

1. Vallavanema ülevaade vallavalitsuse tegemistest

Ettekandja: Toomas Järveoja

 

2. Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Esta Tamm, kaasettekanne Kristjan Karis (Tehvandi Spordikeskus SA)

 

4. Maamaksumäärade kehtestamine

Ettekandja: Heiki Hansen

 

5. Maamaksust vabastamise korra kehtestamine
Ettekandja: Heiki Hansen

 

6. Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituse määramise korra kehtestamine
Ettekandja: Maano Koemets

 

7. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine

Ettekandja: Marika Saar

 

8. Lastekaitseseaduses määratud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

Eettekandja: Marika Saar

 

9. Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Ettekandja: Marika Saar

 

10. Ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: Rein Abel

 

11. Lisaeelarvete kinnitamine (Elva, Puhja, Rannu, Rõngu, Konguta)
Ettekandja: Heiki Hansen

 

12. Isikliku kasutusõiguse seadmine
Ettekandja: Heiki Hansen

 

13. Vallavara võõrandamine
Ettekandja: Heiki Hansen

 

14. Eesti Linnade ja valdade liidu üldkoosolekule ja volikogusse Elva valla esindajate määramine
Ettekandja: Maano Koemets

 

15. Tartumaa Omavalitsuste Liisus osalemine ja volikogu esindajate määramine
Ettekandja: Maano Koemets

 

16. Ühinemislepingust tulenevate ametnike ja töötajate koondamise lisahüvitise maksmine
Ettekandja: Toomas Järveoja

 

17. Arvelduskrediidi võtmine

Ettekandja: Heiki Hansen

 

18. Ruumi rendile andmine

Ettekandja:Heiki Hansen

 

19. Volikogu esimehe info ja volikogu liikmete sõnavõtud
Ettekandja: Maano Koemets

 

Maano Koemets
vallavolikogu esimees