Elva Vallavolikogu istung

Elva Vallavolikogu istung 21.05.2018
Istungi kellaaeg: 16.00
Toimumise koht: Rõngu Rahvamaja, Valga mnt 12, Rõngu alevik, Elva vald
Enne istungit toimub Rõngu Rahvamaja tutvustav ringkäik: kell 15.30-15.50
 
1. Vallavalitsuse informatsioon
2. Elva valla Noortevolikogu tegevusest
3. Verevi järve seisundist ja selle parandamise võimalustest
4. Rannu lasteaia arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine
5. Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade määramine
6. Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
7. Vallavara otsustuskorras võõrandamine
8. Vallavara võõrandamine
9. Puka Vallavolikogu 27. detsembri 2001.a otsuse nr 26 „Vaba põllumajandusmaa ja vabade metsamaade erastamise taotlejate nimekiri" lisa 1 muutmine
10. Elva valla tunnustusavalduste kord
11. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva vallas
12. Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord
13. Informatsioon ja sõnavõtud

 

 

VOLIKOGU ISTUNGITE KUUPÄEVAD:

18.06.2018

27.08.2018

01.10.2018

05.11.2018

10.12.2018