Haldusreform

14. detsembril 2015 otsustas Elva Linnavolikogu algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha ettepanek

  • Konguta Vallavolikogule;
  • Nõo Vallavolikogule;
  • Puhja Vallavolikogule;
  • Rannu Vallavolikogule;
  • Rõngu Vallavolikogule;
  • Palupera Vallavolikogule;
  • Puka Vallavolikogule;

alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Nõustunud vallad:

Rannu Vallavolikogu otsus
Rõngu Vallavolikogu otsus
Palupera Vallavolikogu otsus
Puka Vallavolikogu otsus
Konguta Vallavolikogu otsus

Keeldunud vallad:

Nõo Vallavolikogu otsus
Puhja Vallavolikogu otsus

 

Elva ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks

Komisjoni moodustamine ühinemisläbirääkimisteks

 

Ühinemisläbirääkimiste koosoleku protokoll 09.03.2016
Haldusterritoriaalse korralduse muutmine 
Ühinemisläbirääkimiste etapid

Ühinemisläbirääkimiste koosoleku protokoll 05.04.2016

 

Ühinemisläbirääkimised Elva linna ja ümberkaudsete valdade ühinemiseks jätkuvad

5. aprillil kogunesid Rannu Rahvamajas Elva linna ning Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valdade esindajad ühise laua taha, et jätkata ühinemisläbirääkimisi. Vaatlejatena liitusid ka Nõo valla esindajad. Kokkuvõte tehti omavalitsuste olulisemate objektidega tutvumisringkäigust ning kuulati Viljandi Vallavolikogu aseesimehe Kaupo Kase ettekannet Viljandi valla ühinemisprotsessi kogemustest. Arutlusel oli ka ühinemisläbirääkimiste teemakomisjonide moodustamine.

Ühinemiskoosolek avati ühinemisläbirääkimistel osalevate omavalitsuste ettekannetega neile kuuluvatest objektidest. Eesmärgiks oli anda tutvustav ülevaade olemasolevast ning pisut avati ka edasisi plaane investeerimisvajaduste osas.

Viljandi Vallavolikogu aseesimees Kaupo Kase andis koosolekul ülevaate peamistest sõlmküsimustest, millele ühinemisläbirääkimistel keskenduda. Ühinemise eelduseks peab olema läbirääkimiste soov ja ka toetav suhtumine kõikide osapoolte vahel. Mitte takerduda suhetesse ning üksikküsimustesse, kaaluda tuleb kõiki argumente. Ühinemistegevuse koordineerimisel tuleb vaadata suuremat pilti kogu Eesti rahvastiku rände ja töökohtade osas, mis lõppkokkuvõttes hakkab kujundama töörännet. Loodava omavalitsuse osas on oluline arutada tervishoiuteemat, piirkonna turvalisuse küsimust, sotsiaalse taristu (lasteaiad, koolid, rahvamajad) ning tehniline taristu arendamist.

Ühinemisläbirääkimistel arutati komisjonide moodustamise ühiseid aluseid. Lisaks ühiskomisjonile otsustati moodustada neli valdkondlikku komisjoni: kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon, hariduskomisjon ning majanduskomisjon.

Otsustati, et omavalitsuste esindajad valmistavad ette esmaste investeeringute kava oma piirkonna kohta ning järgmiseks istungiks, mis toimub 27. aprillil Rõngu koolimajas, tehakse ettepanekud loodava omavalitsuse nime osas.