« Tagasi

07.11 Elva Linnavalitsuse istungi kokkuvõte

07.11.2017 Elva Linnavalitsuse istungil otsustati

 

anda:

reklaamiluba Olerex AS-le Elvas, Valga mnt 3a kinnistu ja sõidutee vahelisel haljasalal ajavahemikuks 01.10.2017 – 01.10.2018.

 

eraldada:

Elva linna 2017. aasta reservfondist raha lasteaed Õnneseen remondi kulu katteks summas 1650 eurot;

Elva linna 2017. aasta reservfondist raha purskkaevu katte rajamise kulu katteks summas 2436 eurot.

 

loobuda:

Elva vallas Elva linnas Vellavere 5 asuva kinnistu koos selle oluliste osadega ja päraldistega, ostueesõiguse teostamisest.

 

määrata:

erastamiseks Elvas, Laane tn 12 kinnisasjaga piirneva maa lähiaadressiga Laane tn 12a;

erastamiseks Elvas, Laane tn 14 kinnisasjaga piirneva maa lähiaadressiga Laane tn 14a;

erastamiseks Elvas, Mahlamäe tn 21 kinnisasjaga piirneva maa lähiaadressiga Mahlamäe tn 21b;

erastamiseks Elvas, Uuta tee 6a kinnisasjaga piirneva maa lähiaadressiga Uuta tee 6e;

erastamiseks Elvas, Uuta tee 6 kinnisasjaga piirneva maa lähiaadressiga Uuta tee 6d;

projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Elvas Suvila 27 ehitise laiendamiseks.

 

sõlmida:

MTÜ-ga Mängiv Kass lapsehoiuteenuse lepingu lisa ja tasuda tegevuse kulude katteks 1800 eurot perioodi eest 01.10.2017.a kuni 31.12.2017.a.

 

väljastada:

ehitusluba Elvas Herne tn 1 üksikelamu püstitamiseks;

kasutusluba Elvas Kirde põik 8 ehitise laiendamiseks.

 

Salle Ritso

linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.