« Tagasi

Elva linna aunimetuste ja preemiate kandidaatide esitamine

 

Elva vallavalitus ootab teie ettepanekuid, et tunnustada  Elva linna inimesi, kes on silma paistnud mõne olulise saavutusega või andnud oma tegevusega panuse linna arengusse. Ühinemise tulemusena on tekkinud küll uus omavalitus, Elva vald, kuid kuna hetkel kehtivad ühinenud omavalitsustes varasemalt vastu võetud õigusaktid- ja korrad, siis toimuvad tunnustamised nende alusel.

 

Elva linna kodulehelt leiad preemiate ja aunimetuste statuudid ning esitamisnõuded http://elva.kovtp.ee/et/tunnustamine

 

Aukodanik

Aukodaniku nimetus omistatakse üksikisikutele Elva linnale osutatud teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena.

Vabas vormis ettepanek aukodaniku aunimetuse omistamiseks esitatakse Elva vallavalitsusele 1. detsembriks. Ettepanekus palun välja tuua, milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aukodaniku aunimetust.

 

Teenetemärk

Autasu, mis antakse üksikisikutele austusavaldusena Elva linnale osutatud silmapaistvate teenete eest.

Taotlused esitada 1. detsembriks kirjalikult Elva vallavalitsusele. Teenetemärgi taotlemiseks on olemas taotlusvorm Elva linna koduleheküljel. 

 

Kultuuripreemia Elva täht

Elva linna kultuuri-, hariduse- ja spordielus kõige enam silma paistnud projektile, isikule, kollektiivile, seltsile, sündmusele, trükisele või teosele.

Kultuuripreemia kandidaatide nimed, elulooandmed ning teenete ja edusammude tutvustused esitatakse vabas vormis kirjalikult vallavalitsusele 1. detsembriks.

 

Noortepreemia

Elva linna noortepreemia eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele noort inimest, kelle töö ning saavutused on olulised Elva linna hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö või kodanikuühiskonna edendamisel ja arendamisel. Noortepreemia omistatakse seitsme kuni kahekümne kuue aastasele noorele. Vabas vormis ettepanek noortepreemia kandidaadiga esitada Elva vallavalitsusele 1. detsembriks.

 

Elva kultuurisponsor

Elva kultuurisponsori statuut on loodud eesmärgiga tunnustada linna kultuuri, haridust ja sporti toetavaid sponsoreid, kelle panus on aidanud kaasa kogukonna edendamisele ja arendamisele. Vabas vormis ettepanek esitada Elva vallavalitsusele  1. detsembriks.

 

Ettepanekud palun esitada e-postiga elva@elva.ee  või saata Elva vallavalitsusse Kesk 32, 61507 Elva linn, Elva vald. 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.