« Tagasi

Linnavalitsuse istung 03.10.2017

Linnavalitsuse 03.10.2017 istungil otsustati:

anda

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse noorsootöötajale täiendavat põhipuhkust 7 päeva (ehk 35 kalendripäeva) 2018. aastal;

kasutusluba Elvas Kase 31 üksikelamu kasutuselevõtuks;

kasutusluba Elvas Lohu 5 üksikelamu kasutuselevõtuks.

esitada eelnõu volikogule

„Elva piirkonnakogu statuudi kehtestamine"

„Laenu võtmine" kuni 2 420 000 eurot tagasimakse tähtajaga 31.12.2026.           

kehtestada

Elvas Kruusa tn 34 kinnistu detailplaneering.

kinnitada

Elva Lasteaed Murumuna hoolekogu koosseis.

toetada

Elva haridusasutustes töötavate tugiisikute koolitusprojekti kuni 700,00 eurot.

üle kanda

SA-le Elva Laste- ja Perekeskus sihtfinantseering Lasteaed Järve lasteaia ehitustööde rahastamiseks kuni 120000,00 eurot.

 

Salle Ritso

linnasekretär

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.