« Tagasi

Linnavalitsuse istung 26.09.2017

Linnavalitsuse 26.09.2017 istungil otsustati:

 

kinnitada

Elva linna 2017. aasta linnavalitsuse tasandi eelarve III lisaeelarve

määrata

Elva linnas asuvatele maaüksustele aadressida ja sihtotstarbed järgmiselt:

Pargi tn 1d, sihtotstarbega 100% sotsiaalmaa ja

Tiigi tn 4d, sihtotstarbega 100% sotsiaalmaa;

projekteerimistingimused Elvas Raudtee 1a üksikelamu püstitamiseks;

projekteerimistingimused Elvas EST-SIDE-13 mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduseks Elva linna kinnistutele Lasketiirutee T1 ja Palupera tee.

nimetada

Sihtasutuse Elva Kultuur nõukogu liikmeks Uno Suurtee.

sõlmida

SA-ga Elva Laste- ja Perekeskus lasteaiateenuse osutamise leping tähtajaga 01.09.2017 kuni 31.12.2020.

 

Salle Ritso

linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.