« Tagasi

Linnavalitsuse istung 03.08.2017

Linnavalitsuse 03.08 istungil otsustati:

lubada
MTÜ-l Jalgpalliklubi FC Elva korraldada 05.08.2017 kella 10:00-19:00 ja 06.08.2017 kella 10:00–22:00 Elva Linnastaadionil avalik üritus „FC Elva Jalkafest". Eeldatav osalejate arv on ca 1000 inimest. Ürituse korraldaja vastutav isik on Marek Naaris (tel. 5216916; e-mail: marek@fcelva.ee) ning 06.08.2017.a korraldada rongkäik Nike Arena Elva (Puiestee tn 2) juurest mööda Puiestee tänavat – Tartu-Valga mnt – Palu tee Elva linnastaadionile (Tartu mnt 12).

määrata
Kõrre tn 2 pindalaga 1322 m², sihtotstarbega 100% elamumaa (001; E) ja Kõrre tn 2a pindalaga 1028 m², sihtotstarbega 100% üldkasutatav maa (017; Üm) liitmisel üheks katastriüksuseks reaalosa aadress ja katastriüksuse sihtotstarve Kõrre tn 2, pindalaga 2351 m², sihtotstarve 100% elamumaa (001; E);
projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul spordihoone projekteerimiseks;
MTÜ-le Peedu Jooksuselts eraldis.

tühistada
Elva Linnavalitsuse 27. juuli 2017 aasta korraldus nr 2-3/220.

väljastada
kasutusluba Elvas Valga mnt 7c tootmishoone laiendamisel;
kasutusluba Elvas Palu tee 16 üksikelamu laiendamisel.

 

Margit Kiin
õigusnõunik linnasekretäri ülesannetes

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.