« Tagasi

Elva valla sümboolika konkurss

Sümboolika konkurss on lõppenud

Aitäh kõigile, kes esitasid konkursitöö. Kõikide ühinevate omavalitsuste esindajatest koosnev komisjon alustab tööd septembris, komisjoni töösse kaasatakse Riigikantselei esindajad, kes hindavad tööde vastavust heraldikanõuetele. Nõuetele vastavad tööd avaldadakse  omavalitsuste veebilehekülgedel oktoobrikuu jooksul. 

Sümboolika konkursi komisjoni koosolek 11.09.2017

Elva valla sümboolika konkurss

Elva Linnavalitsus, Konguta Vallavalitsus, Palupera Vallavalitsus, Puhja Vallavalitsus, Rannu Vallavalitsus ja Rõngu Vallavalitsus kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuva Elva valla sümboolika leidmiseks.

Konkursi raames oodatakse nii vapi, lipu kui logo kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Elva valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad konkursile esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud, tööde esitamise tähtaeg on 31. august kell 15.00. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Elva Linnavalitsusse, märksõnaks „Elva valla sümboolika konkurss".

Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla  ja Rõngu valla esindajatest moodustatud 12-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on    5 000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel.

Konkursi tingimused

Lisainfo: Kertu Vuks, ühinemise koordinaator, kertu.vuks@elva.ee, 581 37086

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.