« Tagasi

Linnavalitsuse istung 11.07.2017 ja 12.07.2017

Linnavalitsuse 11.07.2017 istungil otsustati:

anda välja ehitusluba

Elvas Järve tn 7 üksikelamu lammutamiseks.

anda välja reklaamiluba

Reklaamtreiler OÜ-le, reklaami eksponeerimiseks Elvas Palupera tee 4 suurusega 32m2 perioodil 11.-12.08.2017.

lubada
Eesti Lastekirjanduse Keskusel korraldada 07.07.2017 kell 14-19 Elva Kultuurikeskuse parklas (Kesk 30) avalik üritus (perepäev) „Laste Vabariik Elvas". Vastutav isik on Marju Kask, tel +372 5228659, e-post: marju@elk.ee;

RS OÜ-l, registrikood 12537567, osutada Elva Verevi järve rannas aerusurfi laudade rendi teenust juulis ja augustis 2017.

määrata

Mahlamäe tn 17b sihtotstarbeks 100% elamumaa;

Mahlamäe tn 17d sihtotstarbeks 100% elamumaa;

Elva valla valimiskomisjoni asukohaks Kesk 32, Elva linn.

kuulutada välja

Elva valla sümboolika konkurss ajavahemikus 15.07-31.08.2017. Konkursi korraldamise eest vastutavaks isikuks on ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee, +372 58 137 086).

tunnistada

hankel „Elva linnas Kesk 32 kõrvalhoone remonttööd" edukaks madalaima maksumusega OÜ Looton Kinnisvara poolt esitatud pakkumus maksumusega 65700,00 € (k-ta) ja sõlmida hankeleping.

 

Linnavalitsuse 12.07.2017 istungil otsustati:

lubada

Audio Fanatic Group OÜ-l korraldada 21.07. ja 22.07.2017 kell 18-03 Elva Verevi järve rannas avalik üritus VereviDub Vol2. Vastutav isik on Raimo Aun, tel +372 5620 2366, e-post: raimo@afg.ee.

eraldada

Audio Fanatic Gropu OÜ projekti „VereviDub Vol2" läbiviimiseks sihtotstarbeline toetus 500€.

tunnistada

hankel „Elva linnas kruusakattega tänavate pindamine" edukaks madalaima maksumusega RoadWest OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 51201,30 € (k-ta) ja sõlmida hankeleping.

hankel „Lasteaed Õnneseen, Kaja tn 4 Elva, lamekatuse renoveerimine" edukaks madalaima maksumusega OÜ Rehe Ehitus OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 28578,80 € (k-ta) ja sõlmida hankeleping. 

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.