« Tagasi

Elva Linnavalitsuse istung 13.06.2017

Linnavalitsuse 13.06.2017 istungil otsustati:

esitada eelnõu Elva Linnavolikogule
Elva linna 2017. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2017. aasta eelarve muutmine;
sihtasutuse Elva Perekodu nime ja põhikirja muutmine.

kanda
üle SA-le Elva Kultuur tegevustoetus 75 000 eurot 2017. aasta tegevuskulude katteks.

kinnitada
Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise I etappi omanikujärelevalve hanke tulemused. Tunnistada edukaks madalaima maksumusega OÜ Pärn Projekt pakkumus maksumusega 8100,00 €, koos käibemaksuga 9720,00.
hanke „Elva lasteaia Murumuna galerii remonttööde" tulemused. Tunnistada edukaks madalaima maksumusega Mauleman OÜ pakkumus maksumusega 8225,00 €, koos käibemaksuga 9870,00 €.

lubada
MTÜ-l Käärdi Selts korraldada 18. juunil 2017 kella 16.00-22.00 Elvas Käärdi alevikuga piirneval alal jaanituli. Vastutav isik Kalev Jago tel. 56622364; jagokalev@hot.ee.

nimetada
Elva valla sümboolikakonkursi komisjoni Elva linna esindajad linnapea Eva Kams ja ehitusspetsialist Jaanika Saar.

täiendada
Elva Lasteaed Õnneseen töötajate koosseisu.

väljastada
kasutusluba Elvas H. Raudsepa tn 1, Tartu mnt 14, Tartu mnt 16 rajatise (seikluspark) kasutamiseks.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.