« Tagasi

Kellele teatada hulkuvast koerast?

Kellele teatada hulkuvast koerast?

Selle aasta kevadel on Elvas tulnud ette mitmeid selliseid juhtumeid, kus hulkuvad või lahtipääsenud koerad on rünnanud kas inimesi, teisi loomi või tekitanud oma ettearvamatu käitumisega hirmu.

Sellised olukorrad omakorda on tekitanud inimestes küsimusi, kelle poole tuleks sellisel puhul pöörduda. Olgu siinkohal teadmiseks, et Elva linna koerte ja kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri sätestab loomade pidamise korra ning hulkuvate koerte/kasside ning muude loomade suhtes kasutusele võetavad abinõud Elva linna haldusterritooriumil. Tuleb silmas pidada, et eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom. Lemmiklooma pidamisel tuleb lisaks eeskirjale lähtuda headest tavadest, loomakaitseseadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja loomatauditõrjeseadusest.

Tuletame meelde, et loomapidaja juurest lahti pääsenud kodulooma püüdmist, omaniku kindlaks tegemist, varjupaika toimetamist, samuti leitud korjuse kõrvaldamist korraldab lepingu alusel Elva linna teenindav veterinaararst. Kui lahtipääsenud looma omanik õnnestub tuvastada tuleb tal lemmikule järgi minnes tasuda looma püüdmisega ja ülalpidamisega kaasnenud kulutused.

Politsei poole saab pöörduda juhul, kui hulkuv koer on põhjustanud varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on sellisel juhul võimalik looma omanikku karistada rahatrahviga. Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjade rikkumisel on kohtuväline menetleja linnavalitsus. Hetkest, mil lemmikloom on põhjustanud varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse on kohtuväliseks menetlejaks politsei.

Seega meenutagem, et koera tuleb pidada omanikule kuuluval kinnisel territooriumil nii, et oleks välistatud koera lahtipääsemine. Avalikus kohas tuleb koera hoida lühikese rihma otsas ning vajadusel suukorvistada. Viimast juhul, kui omanik ei suuda koera füüsiliselt kinni hoida või kui koer ei kuuletu omaniku käskudele. Koeraomanike sõnadesse, et koer on sõbralik ja ei hammusta tuleb alati suhtuda teatava ettevaatlikkusega, sest looma käitumine on alati ettearvamatu. Koeraomanik peab valvas olema ka siis, kui jalutatakse koeraga, kes on rihma otsas. Ärritavateks teguriteks võivad looma jaoks olla näiteks ringijooksvad lapsed, teised loomad, sõidukid või muu müra.

Loomaomanikel soovitame aga oma lemmikuloomade eest kenasti hoolt kanda, neile tähelepanu pöörata ja veenduda, et koer lahti ei pääseks. Rõõmsaid hetki oma lemmikute seltsis!

 

Jaana Toode
piirkonnapolitseinik

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.