« Tagasi

Elva Linnavalitsuse istung 18.05.2017

Linnavalitsuse 18.05 istungil otsustati:

anda
ehitusluba Elvas Vaikne 21b üksikelamu püstitamiseks
ehitusluba Elvas Vaikne 23b üksikelamu püstitamiseks
kasutusloa Elvas Raja tn 8 üksikelamu laiendamisel

anda reklaamiluba
Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ'le reklaami eksponeerimiseks hoonel Pikk tänav 2 perioodil 18.05.2017 kuni 18.06.2017. Reklaam avalikustatakse ühepoolselt maksustatava reklaamipinnaga 8m2.

määrata
M.J. peretoetuse saajaks lapse isa J.J.

Puiestee tn 13 pindalaga 3006 m² ja  Puiestee tn 13a pindalaga 1196 m² üheks katastriüksuseks. Määrata moodustatava katastriüksuse aadressiks Puiestee tn 13 ja kinnitada pindala 4193 m².

katastriüksus Vana-Koidu tn 18 pindalaga 5804 m² kolmeks katastriüksuseks. Määrata katastriüksuste lähiaadressid ja pindalad järgnevalt: Vana-Koidu tn 18 pindalaga 1788 m², Vana-Koidu tn 18a pindalaga 1788 m², Vana-Koidu tn 18b pindalaga 2231 m².

eraldada
tegevusala MTÜ-le Elva Elama purskkaevu rajamise lõpetamiseks sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks 5000 (viis tuhat) eurot.

 

Salle Ritso
linnasekretär

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.