« Tagasi

Elva Linnavalitsuse istung 18.04.2017

Elva Linnavalitsuse 18.04.2017 istungil otsustati:

anda ehitusluba
Elvas Põllu tn 12a paariselamu püstitamiseks.

eraldada
toetus OÜ-le Aanid projekti „Eesti rammumees ja Eestimaa tugevaim naine" korraldamiseks.

esitada eelnõu Elva Linnavolikogule
Elva linna üldplaneeringu kehtestamine;
Vabariigi Valitsusele ettepanekule arvamuse andmine.

kinnitada
avatud hankemenetlusega riigihanke „Elva linnas elektrienergia ostmine perioodiks 01.05.2017 31.12.2017" tulemused. Tunnistada edukaks kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumustest madalaima maksumusega Elektrum Eesti OÜ (registrikood 11399985) poolt esitatud pakkumus maksumusega 40,30 €/KWh koos käibemaksuga;
raamatupidamise sise-eeskiri;
riigihanke „Elva linnas tänavakatendite remonttööd" tulemused. Tunnistada edukaks kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumustest madalaima maksumusega RoadWest OÜ (registrikood 11137400) poolt esitatud pakkumus maksumusega 155682,06 € koos käibemaksuga.

määrata
projekteerimistingimused Vana-Koidu tn 18 üksikelamu püstitamiseks, krundijaotuse ja liikluskorralduse täpsustamiseks, tehnovõrkude lahenduse muutmiseks.

 

Linnasekretär
Salle Ritso

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.