« Tagasi

Elva Linnavalitsuse istung 11.04.2017

Linnavalitsuse 11.04.2017 istungil otsustati:

kutsuda tagasi
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse nõukogust Margus Ivask ning määrata uueks nõukogu liikmeks Marika Saar.

lammutada
Elva Lauluväljaku DC hoone ning tunnistada hanke Elva Lauluväljaku DC hoone lammutustööde teostamise parimaks pakkumuseks madalaima maksumusega KMH Ehitus OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 3700,00 € (ilma käibemaksuta).

lubada
SA-le Elva Kultuur korraldada avalik üritus 6. mail 2017 „Elva Päev" kultuurikeskuse territooriumil ja Kesk tänaval suletud lõigul. Vastutav isik Kätlin Saarela, e-post katlin.saarela@elva.ee, tel 5161891.

muuta
MTÜ-ga Discgolfar sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingut järgmiselt: „Leping sõlmida neljaks aastaks."

määrata
projekteerimistingimused Elva Kesk tänava ja sellega piirneva avaliku linnaruumi rekonstrueerimise („Hea avalik ruum") põhiprojekti koostamiseks.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.