« Tagasi

Elva Linnavalitsuse istung 08.03.2017

Linnavalitsuse 08.03.2017 istungil otsustati:

esitada
eelnõu volikogule Elva Linnavolikogu 16.11.2015 otsuse nr 63 „Elvas, Pikk tn 1a maaüksuse Elva linna munitsipaalomandisse taotlemine" muutmiseks. 

korraldada
lihthange " Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs" ja kinnitada hankedokumendid.

nimetada
SA Elva Kultuur nõukogu liikmeks Sulev Salm.

tunnistada
hanke „Elva Gümnaasiumi küttesüsteemi ja soojussõlme rekonstrueerimise projekteerimine" parimaks pakkumuseks Energiapartner OÜ (registrikood 11511956) esitatud pakkumus maksumusega 7350,00€ (km-ta) ja sõlmida hankeleping.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.