« Tagasi

Küsimustik lapsevanematele

Palume lapsevanematel vastata küsimustikule, mis võtab aega umbes 20-25 minutit.

Elva Linnavalitsus on koostöös Tartu Ülikooli sotsiaaltöö magistrantidega ette valmistanud uurimuse koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanematele selgitamaks välja kuivõrd hästi on tagatud sotsiaal- ja alushariduse teenused eelkooliealiste (vanuses 0-7) lastega peredele Elva linnas, milline on teenustega rahulolu ja kui hästi teenused vastavad perede vajadustele.  Antud uuringu tulemused on Elva linna jaoks aluseks teenuste arendamisele ja täiendamisele.

Vastamine küsimustikule on anonüümne, küsimustik on internetipõhine ja vastamiseks on aega kuni 20.03.2017. 

Küsimustiku link : https://survey.ut.ee/index.php/421873?lang=et

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.