« Tagasi

Elva Linnavalitsuse istung 16.02.2017

Linnavalitsuse 16.02.2017 istungil otsustati:
 
anda
volitused Elva Varahalduse OÜ juhatajale ja Elva Varahalduse OÜ haldurile esindama Elva linna korteriomanike üldkoosolekul.
 
anda ehitusluba
Elvas Vambola tn 8 üksikelamu püstitamiseks.
 
anda kasutusluba
Elvas Kesk tn 30 rekonstrueeritud kultuurikeskusele;
Elvas Käo tee kergliiklusteele ja kanda teeregistrisse.
 
kinnitada
munitsipaalomandisse antud maaüksuste Koidu tn 2d, Mahlamäe tn 7a, Palu tee 7a, Vahe tn 3a, Valga mnt 38b, Tamsa tee 4a pindalad;
riigihanke (viitenumber 182457) „Elva linnas avalike tualettide ehitamine" tulemused. Kvalifitseeritud pakkumisi laekus neli, edukaks kvalifitseeritud pakkujaks tunnistati kõige madalama maksumusega OÜ Energia ja Ehitus poolt esitatud pakkumus 55 200 € (koos käibemaksuga).
 
korraldada
Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek 07. märtsil 2017 algusega kell 16.00 Elva Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 32 Elva.
 
määrata
Elva discgolfiraja projekteerimistingimused;
Elva Gümnaasiumi Puiestee tn 2 õppehoone rekonstrueerimise projekteerimistingimused.
 
Salle Ritso
linnasekretär
 
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.