« Tagasi

Elva Linnavalitsuse istung 07.02.2017

Elva Linnavalitsuse 07.02.2017 istungil otsustati:

kinnitada
lihthanke „Infolehe trükiteenuse tellimine 01.02-2017-31.12.2017" tulemused ja sõlmida teenuse osutamise leping;
maaüksuste Kullese tänav T1 pindalaks 7964 m² ja Mahlamäe tänava pindalaks T6 1500 m².

lubada
MTÜ-l Võrtsjärve Ekstreem Enduro korraldada 12.02.2017 avalik üritus „Verevi järve jäärada" – ATV-de sprindivõistlus. Vastutav isik Riho Kollist, tel +372 5014885, e-post riho.kollist@mail.ee.

määrata
projekteerimistingimused Elvas ESTWIN010 ELA 111 „Elva-Kirepi-Hellenurme-Rõngu-Puka" mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduseks;
projekteerimistingimused Elvas „Elva-Rõngu-Puka" mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduseks.

sõlmida
OÜ-ga Elva Varahaldus saunateenuse osutamise leping.

taotleda erastamiseks
Laane tn 12 ja Laane tn 14 kinnisasjaga piirnev maa;
Mahlamäe tn 21 kinnisasjaga piirnev maa;
Tiigi tn 4c kinnisasjaga piirnev maa;
Uuta tee 6 ja Uuta tee 6a kinnisasjaga piirnev maa.

toetada
Elva linna 2017. aasta eelarvest eraüldhariduskoole tegevuskulude katmisel õpilaste osas, kelle elukohaks on Elva linn.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.