Linnavalitsuse istung 17.10.2017

Linnavalitsuse 17.10.2017 istungil otsustati:

maha kanda

põhivarana arvel olev lammutatud jalgpalliväljak (Puiestee 2).

määrata

projekteerimistingimused Elvas Supelranna tänava rekonstrueerimiseks.

nimetada

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse asutamisel Elva linna nimel asutamisega seotud toimingute tegemiseks linnavalitsuse liikme Heiki Hanseni.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


SÜGISENE PUULEHTEDE VEDU

Puulehtede veoga alustatakse 23. oktoobril ning ära veetakse ainult eramute ja kortermajade puhastusaladel*  kasvavate linna puude lehti. Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100-150 l) kilekottidesse, hunnikust lahtisi lehti ära ei veeta. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. Puulehtede veoks palume registreerida telefonil 730 9880 või heakorratelefonil 333 3666, kuhu on võimalik jätta infot ööpäevaringselt.

 

*Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub:

- kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee;

- kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5m ulatuses).

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


2018. aasta festivalid ootavad!


Eesti Europeade Komitee soovitab ja aitab osaleda Eesti gruppidel rahvusvahelistel festivalidel 2018. aastal. Osalemine annab gruppidele võimaluse viia Eesti 100 juubeliinfo väga suurte rahvahulkadeni!

Lisatud failis on hetkel pakkuda olevad festivalid, milledele on olemas esialgne hinnakalkulatsioon.
Arvestus on 44-45 reisija kohta ühes bussis. Lõplikult täpsustuvad hinnad alles peale hotellide broneeringuid, kuid summad ülespoole tõusta ei tohiks, pigem loodame langust.
Kõigis ööbimispaikades nii minnes kui tulles on hotellides hinna sees nii hommikusöögid kui ka õhtusöögid.
Hinnad on kalkuleeritud nii, et sõitjatel ei tule hiljem mitte mingeid üllatus-juurdemakse. Ainuke, mis lisanduvad, on võimalikud lisaekskursioonid ja sissepääsupiletid.
Lõpphind sõltub ka bussigrupi täituvusest.

Kõigi reiside tasumine toimub kolme-nelja makseosakuga paarikuiste vahedega.
Kõik reisiga seonduva korraldab Eesti Europeade Komitee.
Buss tuleb ja alustab grupi asukohast ja toob grupi peale reisi samasse tagasi.
Kui bussikoosseis ühendab kahte, kolme või nelja erinevat kollektiivi, siis buss alustab ja lõpetab reisi läbides kõigi asukohad.
Info on saadaval ka kodulehel www.europeade.ee
Endiselt premeerime aktiivsemaid – kui terve bussigrupp on ühe asjaajaja kokku pandud, siis saab see asjaajaja olenevalt reisist kuni 100% hinnasoodustuse.

2018. aasta festivalid

Kommentaarid failis:

Vaba – see tähendab, et selle sõidu vastu veel huvi pole olnud ja grupp võib olla esimene

Vali – see tähendab, et huvi on olnud ja tõenäoliselt lähemal ajal tuleb ka avaldusi. Komitee soovitab.

Avatud + - see tähendab, et siia on juba avaldusega registreerunuid. Kui + järel on arv, siis see näitab hetke vabu kohti selles bussis
Broneeritud – see tähendab, et sellele reisile ei saa enam juurde liituda

(lennuk) – see tähendab, et huvi korral võiks ikka pigem lennata

 

Peale failis lisatud festivalide on töös ka teisi festivale, millede hinnakalkulatsioone pole saadud veel  kokku panna.

Kui grupil on huvi minna kuhugi, mida lisatud tabel ei kajasta, küsige infot info@europeade.ee .


Eesti Europeade Komitee tegutseb kõigi rahvakultuuriharrastajate huvides. Komiteel ei ole selekteeritavaid liikmeid või muul moel ühtede eelistamist teistele. Kui grupp soovib sõita festivalile ja kui seal on kriteeriumiks arv, siis kehtib „kes ees, see mees" printsiip. Osad festivalid tahavad enne lõplikku kutsumist teha oma valiku saabunud soovide ja lisatud reklaamivate materjalide põhjal. Viimase 10 aasta jooksul pole veel kordagi ühelegi Eesti Europeade Komitee vahendatud rühmale äraütlevat otsust tulnud. Komitee soovib sama jätkuvat edu teile kõigile!

 

Kontakt:

Valdo Rebane

RTA „Kandali" ja SR „Kärutajad" juhendaja
AS Hansabuss bussijuht
Eesti Europeade Komitee liige
Member of IEC
valdo.rebane@mail.ee
+372 56 459359

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva linna kaasav eelarve 2018

Elva linna kaasava eelarve ideekorje raames  laekus  kokku 17 ettepanekut. Rahvahääletusele pääsesid:

  • "Rattaparklad koolide juurde"
  • "Elva bussipeatused korda"
  • "Arbi oja sillad"
  • "Lisame väge Väikesele Väerajale"
  • "Verevi rand põnevamaks ja hubasemaks".
  • "Kõlakoda Arbi järve äärde"
  • "Verevi rannapromenaadi laudteed ja valgustus"
  • "Võrguplatsid Elvasse"
  • "Turuplatsi pargi funktsionaalsemaks muutmine"  ( koosneb ettepanekutest: "Turuplatsi pargi funktsionaalsuse tõstmine", esitaja Keskkonnaagentuur Viridis OÜ; "Kingitus EV100 sünnipäevaks- lapsed Turuplatsi pargis", esitaja Inna-Inga Kalmus; "Turuplatsi pargi moderniseerimine"- esitaja Romario Siimer; "Turuplatsi park atraktiivseks"- esitaja Indrek Ridaliste)

 

Ideedega saad tutvuda siin.

 

Ideede avalik tutvustus toimub neljapäeval, 26.10. kell 18.00 Elva linnavalitsuse saalis.

 

Rahvahääletus toimub 27.10-02.11 VOLIS keskkonnas.  Hääletada saavad vähemalt 16-aastased Elva elanikud ning valida kuni kolm lemmikut. Enim hääli kogunud ideede elluviimiseks eraldatakse järgmise aasta eelarvest 10 000 eurot.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Noorte Tugila

Soovime tutvustada uut noortesõbralikku programmi Noorte Tugila, mis on suunatud 15-26 aastatele õppimise või tööga hõivamata noortele.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast. Aastateks 2015-2018 koostasime Noorte Tugila tegevuskava, mis võimaldab neil aastatel toetada umbes 8800 õppimise või töötamisega hõivamata noort vanuses 15-26.

Noorte Tugila on osa  Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Noortegarantiiga on seotud veel Eesti Töötukassa kaudu pakutav teenus „Minu esimene töökoht" , Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu kogukonnapraktika.

Noorte Tugilad asuvad üle kogu Eesti. Riik jaotub piirkondadeks, millest iga alla koonduvad mitu kohalikku omavalitsust. Hetkel on programmiga ühinenud pea 50 noortekeskust, kellest igaüks suudab tegutseda kuus kuni 30 noorega. Jälgime, et igas Tugilas saaks nõu ja abi vähemalt 53-70 noort aastas. Probleemsematele piirkondadele pakume mahukamat tuge.

Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Kogu programm dokumenteeritakse Noortekeskuste Logiraamatus, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu.

 

Tugila kategooriasse kuuluv noor vanuses 15-26 vajab tuge ja abi:

·  Koolist väljalangemisohus olevad noored

·  Kodus olevad emad/isad

·  Noored, kes ei tööta ja ei õpi.

Meie Tugila spetsialistid pakuvad:

·  Individuaalset lähenemist

·  Piisavalt aega noorega suhtlemiseks

·  Võimalusi, sündmuseid, ettevõtmisi edasiseks õppimiseks/tööks.

Tugila  pakub koostööd ning seeläbi saame üheskoos aidata noortel leida õige suund.

Noorel on võimalus täita ankeet siin: https://goo.gl/forms/wTWwOExaA80pR1cb2

 

Kontakt:

Grete Kald

Tartumaa Noorte Tugila Spetsialist

53405580

tugila@elva.ee

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Esialgsed valimistulemused

Hääletamisest osavõtt
Maakond Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
Elva vald 12045 6770 56.2
Elva vallas oli valijaid 12045. Kokku käis hääletamas 56,2% valijatest ehk 6670 inimest.

 

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Nimekiri H % R1 M % R1
Eesti Reformierakond 2133 31.7 2133 10 34.5 10
Valimisliit Elvamaa Esimesed 1440 21.4 1440 7 24.1 7
Valimisliit ELVA VALLAKODANIK 1185 17.6 1185 5 17.2 5
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 978 14.5 978 4 13.8 4
Eesti Keskerakond 577 8.6 577 2 6.9 2
Valimisliit Ettevõtlikud 411 6.1 411 1 3.4 1
KOKKU 6724 100.0 6724 29 100.0 29

Kõige rohkem hääli kogus Reformierakond ning kogus 10 mandaati. Valimisliit Elvamaa Esimesed kogusid 7 mandaati, Valimisliit Elva Vallakodanik 5 mandaati, Sotsiaaldemorkaarlik erakond 4 mandaati, Eesti Keskerakond 2 mandaati ja Valimisliit Ettevõtlikud 1 mandaadi.

 

Valimistulemus


Volikogu liikmed hetkeseisuga

Eesti Reformierakond

10

mandaati

URMAS KRUUSE

TOOMAS JÄRVEOJA

MIKK JÄRV

RENO LAIDRE

HEIKI HANSEN

HILLAR HÄNILANE

LEELO SUIDT

PRIIT VÄRV

VAHUR VUKS

LIINA TAMM

Valimisliit Elvamaa Esimesed

7

mandaati

SULEV KUUS

MARGUS REINOJA

ARMAS-HENNEKE RÄIS

MATI MIIL

VAMBOLA SIPELGAS

AIVAR KUUSKVERE

MARI-LIIS VANAISAK

Valimisliit ELVA VALLAKODANIK

5

mandaati

EVA KAMS

MARGUS IVASK

SILVER LAKS

TÕNU AIGRO

KRISTEL ILVES

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4

mandaati

MAANO KOEMETS

TERJE KORSS

ESTA TAMM

MARIKA SAAR

Eesti Keskerakond

2

mandaati

PEETER LAASIK

TOOMAS PAUR

Valimisliit Ettevõtlikud

1

mandaati

MADIS ESS

Lisainfo: Valimised.ee

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Valimiskomisjoni teade

Elva valla valimiskomisjon korraldab hääletamissedelite ülelugemise esmaspäeval, 16. oktoobril kl 10.00 Elva Linnavalitsuses.
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsuse istung 03.10.2017

Linnavalitsuse 03.10.2017 istungil otsustati:

anda

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse noorsootöötajale täiendavat põhipuhkust 7 päeva (ehk 35 kalendripäeva) 2018. aastal;

kasutusluba Elvas Kase 31 üksikelamu kasutuselevõtuks;

kasutusluba Elvas Lohu 5 üksikelamu kasutuselevõtuks.

esitada eelnõu volikogule

„Elva piirkonnakogu statuudi kehtestamine"

„Laenu võtmine" kuni 2 420 000 eurot tagasimakse tähtajaga 31.12.2026.           

kehtestada

Elvas Kruusa tn 34 kinnistu detailplaneering.

kinnitada

Elva Lasteaed Murumuna hoolekogu koosseis.

toetada

Elva haridusasutustes töötavate tugiisikute koolitusprojekti kuni 700,00 eurot.

üle kanda

SA-le Elva Laste- ja Perekeskus sihtfinantseering Lasteaed Järve lasteaia ehitustööde rahastamiseks kuni 120000,00 eurot.

 

Salle Ritso

linnasekretär

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Ivan Kondakovi 160.sünniaastapäeva tähistamine

Elva Muuseumisõprade klubi kutsub 14. oktoobril kell 12.00-13.30 Elva Linnaraamatukogu kaminasaali, tähistama kautšuki avastaja Ivan Kondakovi  160.sünniaastapäeva. Ettekandega esineb ajaloolane Kalju Hook.

Kõik huvilised on oodatud!

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


06.10 on linnavalitsus suletud

6. oktoobril viibib Elva linnavalitsuse kollektiiv koolitusel ja asutus on suletud. Vabandame ebamugavuste pärast!

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.