Elva Linnavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti

Kandideerimiseks saata sooviavaldus koos palgasooviga, CV, motivatsioonikiri Elva Linnavalitsuse e-postile elva@elva.ee hiljemalt 14.08.2017.

Tööülesanded:

• Sotsiaaltöö ja lastekaitsealase töö korraldamine, lastekaitsealane ennetustöö, probleemide väljaselgitamine ja juhtumite lahendamine laste õiguste ja huvide kaitsmine;
• Abivajajate (alaealiste ning nende vanemate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
• Juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine; 
• Vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
• Võrgustikukoostöö (sh ennetustöö tasandil) tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, politseiga, kohtutega, teiste omavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega ning ühiskondlike organisatsioonidega.

Nõuded kandidaadile:

·         kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad sotsiaalvaldkonnas);

·         väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;

·         organiseerimis- ja algatusvõime;

·         kohusetunne, täpsus ja korrektsus;

·         hea pingetaluvus;

·         hea arvutikasutusoskus;

·         B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb:

• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses, eelistatult lastekaitse valdkonnas.

Omalt poolt pakume:

• Eneseteostusvõimalust ja mitmekesist tööd;
•Täiendkoolitusvõimalusi;
• Konkurentsivõimelist töötasu

Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:

Kandideerimiseks saata sooviavaldus koos palgasooviga, CV ja motivatsioonikiri Elva Linnavalitsuse e-postile elva@elva.ee hiljemalt 14.08.2017. Info www.elva.ee, õigusnõunik Margit Kiin, 7309885.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsuse istung 27.07.2017

Linnavalitsuse 27.07 istungil otsustati:

pikendada
üürilepingut eluruumi aadressiga Elva, Jaani 5-1;
üürilepingut eluruumi aadressiga Elva, Jaani 5-3.

kinnitada
hanke „Elva linnas tänavakatendite remonttööd" omanikujärelevalve tulemused. Tunnistada kõige paremaks pakkumuseks madalama maksumusega Infragate Eesti OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 4600,00 €, koos käibemaksuga 5520,00 €.

lubada
MTÜ-l Elva Spordiliit ja MTÜ-l Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldada 29.07.2017 avalik üritus BOSCH Eesti Maastikurattasari VI etapp „17. Elva Rattamaraton". Vastutav isik: Kadri Vernik, e-post kadri.vernik@ut.ee, tel 56923426 ning lubada ürituse korraldajal sulgeda Kesk tänaval liiklus kaubahoovist kuni Apteegi tänavani kella 11:45-17:00;
MTÜ-l Tartu Ujumisklubi korraldada 29.07.2017 avalik üritus Elva triatlon. Vastutav isik: Olve Kübar, e-post olve@tuk.ee, tel 5248937 ning lubada ürituse korraldajal sulgeda Järve tänava lõik Tartu maantee poolsest parklast kuni Järve tänava lasteaiani kell 11:00-18:00;
OÜ-l Records 2000 korraldada 4. augustil 2017 Elva lauluväljakul avalik üritus (kontsert) „Soovikontsert". Vastutav isik on Peeter Kaljuste, tel 56971999, e-post: peeter.kaljuste@gmail.com.

anda
välja reklaamiluba Werrew OÜ-le seikluspargi ja Werrew OÜ reklaami eksponeerimiseks asukohaga Vellavere tee ja Tartu mnt ristumiskoht, tänava kohal reklaamloosung reklaamipinnaga 8000mm x 1500mm =12,0 m2. Reklaami eksponeerimise periood on 25.07.-30.09.2017.

 

Margit Kiin
õigusnõunik linnasekretäri ülesannetes

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsuse istung 19.07.2017

Linnavalitsuse 19.07.2017 istungil otsustati

anda välja reklaamiluba

MTÜ-le Peedu Jooksuselts, reklaami eksponeerimiseks Elvas Järve tänava parkla ääres suurusega 3x1m2 perioodil 17.07.-17.09.2017.

Werrew OÜ-le, reklaami eksponeerimiseks Elvas Tartu maanteel staadioni metsa juures oleva tänava kohale suurusega 18m2 perioodil 20.06.-30.09.2017.

lubada

MTÜ-l Peedu Jooksuselts korraldada 12.08.2017 kell 11.-13.00 Elva lauluväljaku piirkonnas ja Elva parkmetsa suusahüppemäe piirkonnas spordivõistlus „Elva Mäejooks". Vastutav isik on Ain Kaare, tel +37253319562, e-post ain.kaare@gmail.com.

eraldada

Elva kalmistu hauaplats M.V.-le

volitada

lastekaitsespetsialist Kati Harjo esindama Elva Linnavalitsust

 

Margit Kiin
õigusnõunik linnasekretäri ülesannetes

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsus pakub tööd sekretärile

Elva Linnavalitsus otsib oma meeskonda

SEKRETÄRI

lapsehoolduspuhkusel viibiva teenistuja asendajaks.

Tööle asumise aeg 07.08.2017

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus või erialane keskeriharidus,
 • dokumendihaldussüsteemide tundmine ning enamlevinud teksti ja tabeltöötlusprogrammide valdamine,
 • keelte valdamine: eesti keel kõrgtasemel, inglise keel suhtlustasemel

Kasuks tuleb:

 • sekretäri, juhiabi või personalialane eriharidus;
 • oskus ja kogemus tekstide kirjutamisel ja toimetamisel,
 • kogemus veebilehe haldamisel,
 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine.

Pakume:

 • eneseteostusvõimalust ja huvitavat tööd,
 • enesetäiendamise ja arenguvõimalusi,
 • konkurentsivõimelist töötasu.

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendav dokument saata hiljemalt 27.07.2017 kell 10.00 e-posti aadressile elva@elva.ee või Elva Linnavalitsuse aadressile Kesk tn 32, 61507 ELVA

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Politseinik soovitab: metsa minnes olgu laetud mobiiltelefon alati kaasas

Lähenemas on seene- ja marjahooaeg, mil politsei saab rohkelt teateid metsas sihi kaotanud abivajavatest inimestest.

Möödunud aasta suvel teatati politseile, et Tartumaal Vara vallas Välgi külas läksid metsa 37-aastane naine ja 16-aastane tüdruk, kes ei oska enam omal käel teed tagasi auto juurde leida ja on juba viimased kaks tundi ekselnud. Politsei tegi kirjelduste ja positsioneerimisega kindlaks eksinute arvatava asukoha ning tänu alarmsõiduki sireenidele leidsid nad tee metsast välja.

Igal aastal käivitab politsei keskmiselt poolsada ressursimahukat otsinguoperatsiooni leidmaks neid, kes seeni või marju noppides ära eksivad. „Olukorras, kus ükski võserik või puukänd enam tuttav ei tundu ning omal käel metsast välja pääsemise lootus hakkab kaduma, tuleks haarata mobiiltelefoni järele ning häirekeskusele juhtunust teada anda. Seepärast on oluline, et ühes seenenoa ja korviga võetaks kaasa ka laetud mobiiltelefon," rõhutas Tartumaa piirkonnavanem Kaja Suur.

Suur selgitas, et kaasaegsed telefonid suudavad pakkuda ka juba GPS-koordinaate, mispärast on paslik kas ise või oma eakamatele lähedastele telefoni võimalusi lähemalt tutvustada. Koordinaate teades saab politsei eksinud inimese asukoha kaardil väga täpselt paika panna ning abi jõuab kohale oluliselt kiiremini. „Kui telefon GPS-koordinaate ei näita, tuleb töösse panna iseenda nutikus ja tähelepanu. Ka looduslikud märgid nagu väga suur kivi, ebatavalise kujuga puu, jahimeeste vaatlustornid, kraavid ja muu sarnane võimaldab inimese asukohta määratleda," selgitas piirkonnavanem. Seda enam, et sageli kaasab politsei otsingutele kohalikke jahimehi, kes tunnevad „tööpõldu" sama hästi kui oma taskut. Kusjuures arvestatav hulk metsa eksinutest on õigele teele juhendatud just telefonitsi.

Metsaminekut planeerides tuleb kindlasti arvestada oma tervisliku seisundiga. Kusjuures eakamatel seenelistel soovitab politsei ihuüksi metsa minekut pigem mitte ette võtta. Näiteks kui palavamal päeval tunneb üks seenelistest tervise halvenemist, säilib kaasa tulnud lähedaste näol siiski võimekus kiirelt abi kutsuda. Kui metsaminek on otsustatud üksinda ette võtta, on omal kohal lähedastele teada anda, millal ja kuhu minnakse ning millal plaanitakse tagasi olla.

„Mõistlik oleks metsa minnes selga panna eredavärvilised riided, mida oleks juba kaugelt märgata. Samuti kaasa haarata väike toidukogus ning joogivesi. Pikemalt metsa jäänud inimesel, kel pole kaasas söögivaru või joogivett, oleks targem aga oma energiavarusid säästa ning abi saabumist ootama jääda," annab politseinik nõu. Abi oodates ei tasu pimedamal ajal enam metsas sihitult ringi joosta ning väljapääsu otsida. Seda enam, et pimedas ei ole näha näiteks kraave, mahalangenud puid ja muud, kuhu komistades võib olukord abivajaja jaoks veelgi halveneda.

Kõige edasiviivamaks jõuks ennetamaks ootamatuid kaotsiminekuid ja õnnetuid olukordi on mure nii iseenda, aga ka lähedaste pärast. „Olgu tegu noorema või vanemaga, tundke huvi, kuhu teile kallid inimesed lähevad, kui kauaks ja kellega," toonitas piirkonnavanem Kaja Suur.

METSA MINNES

 • Teavitage alati lähedasi, naabreid kuhu plaanite minna ja millal tagasi tulla
 • Kandke alati peakatet, pikki pükse ja pikkade varrukatega pluusi. Need aitavad nii putukahammustuste, päikese kui kriimustuste eest. Jalanõud olgu mugavad ja niiskuskindlad.
 • Võtke kaasa laetud akuga mobiiltelefon ning pange see suletavasse taskusse või nööriga kaela, kust see kaduma ei lähe
 • Jätke meelde metsa sisenemise koht ning võimalusel märgistage see mõne riideriba või lindiga.
 • Hätta sattudes kutsuge võimalusel enne pimeduse saabumist abi numbril 112.

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva valla sümboolika konkurss

Elva Linnavalitsus, Konguta Vallavalitsus, Palupera Vallavalitsus, Puhja Vallavalitsus, Rannu Vallavalitsus ja Rõngu Vallavalitsus kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuva Elva valla sümboolika leidmiseks.

Konkursi raames oodatakse nii vapi, lipu kui logo kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Elva valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad konkursile esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud, tööde esitamise tähtaeg on 31. august kell 15.00. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Elva Linnavalitsusse, märksõnaks „Elva valla sümboolika konkurss".

Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla  ja Rõngu valla esindajatest moodustatud 12-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on    5 000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel.

Konkursi tingimused

Lisainfo: Kertu Vuks, ühinemise koordinaator, kertu.vuks@elva.ee, 581 37086

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Algab kruusakattega tänavate pindamine

Elva Linnavalitsus viis läbi riigihanke Elva linnas kruusakattega tänavate pindamiseks. Riigihanke tulemusena osutus tööde teostajaks RoadWest OÜ. Tööde kogumaksumuseks on 61 442 eurot ning tööde lõpptähtaeg on18.08.2017. Lepingu raames teostatakse järgmised tööd:
•    Aia tänava kruusakatte profileerimine, tihendamine ja 2,5 kordne pindamine.
•    Õie tänava kruusakatte lisamine, profileerimine, tihendamine ja 2,5 kordne pindamine.
•    Hämariku tänava kruusakatte profileerimine, tihendamine ja 2,5 kordne pindamine.
•    Lepa tänava kruusakatte lisamine, profileerimine, tihendamine ja 2,5 kordne pindamine.
•    Vana-Koidu tänava kruusakatte lisamine, profileerimine, tihendamine ja 2,5 kordne pindamine ning Vana-Koidu ja Lauliku tn ristmiku kruusakattele umbrohu tõrje teostamine enne pindamist.
•    Marja tänava kruusakatte profileerimine, tihendamine ja 2,5 kordne pindamine
•    Männa tänava kruusakatte lisamine (lõigu pikkus 50 m), profileerimine, tihendamine ja 2,5 kordne pindamine.
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Täna toimub Tartu Rally Elva linnakatse

Juba täna vallutab ralli Elva tänavad. Kell 13, enne Elva linnakatset toimub Elva kultuurikeskuse ees GRES Macieira De Quro- Kuldne Õunapuu kontsert, millele järgneb koheselt esimese auto start Elva linnakatsele kell 14:00.
Elva linnas on liiklus suletud kell 13:00 – 16.00 järgnevatel tänavatel: Mesika tänav, Kadaka tänav, Nõmme tänavast kuni Mesika tänavani; Nõmme tänav; Kadaka tänavast kuni Käärdi teeni; Käärdi tee; Nõmme tänavast kuni Uue tänavani; Uus tänav; Tähe tänav; Uuest tänavast kuni Õuna tänavani; Õuna tänav; Tähe tänavast kuni Puiestee tänavani; Jaani tänav; Puiestee tänavast kuni Põik tänavani; Põik tänav; Kesk tänav; Põik tänavast kuni Pargi tänavani; Apteegi tänav; Pargi tänav; Apteegi tänavast kuni Side tänavani.

Olge tähelepanelikud ning head rallielamust!

 

 

Rohkem infot tarturally.eu

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


KIK toetas kompostimisväljaku rajamist

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 20.06.2017 koosolekul toetada Elva Linnavalitsuse poolt esitatud projekti nr 13934 "Elva jäätmejaama kompostimisväljaku rajamine, I etapp" taotlust 78 000 euroga.

Projekti eesmärgiks on rajada  Kurelaane külla Elva linnale kuuluvale Jäätmejaama kinnistule aia- ja haljastusjäätmete käitlemisprobleemide lahendamiseks kompostimisplats.

Vajadus kompostimisplatsi järele on suur, seetõttu käesoleva projektiga lahendatakse esmavajadused kompostimisvõimaluste loomisel ja lähtutakse aunkompostimise tehnoloogiast.

Kompostimisväljaku rajamise esimene etapp koosneb järgnevatest töödest: tööprojektide koostamine, kompostimisplatsi (suurusega 1500m²) rajamine ja juurdepääsutee (100 m²) uuendamine, sademe- ja nõrgveesüsteemi rajamine, elektri- ja valgustussüsteemi rajamine ning kaugvalvesüsteemi rajamine.

Reaalselt alustatakse ehitustöödega 2018. aastal.

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Linnavalitsuse istung 11.07.2017 ja 12.07.2017

Linnavalitsuse 11.07.2017 istungil otsustati:

anda välja ehitusluba

Elvas Järve tn 7 üksikelamu lammutamiseks.

anda välja reklaamiluba

Reklaamtreiler OÜ-le, reklaami eksponeerimiseks Elvas Palupera tee 4 suurusega 32m2 perioodil 11.-12.08.2017.

lubada
Eesti Lastekirjanduse Keskusel korraldada 07.07.2017 kell 14-19 Elva Kultuurikeskuse parklas (Kesk 30) avalik üritus (perepäev) „Laste Vabariik Elvas". Vastutav isik on Marju Kask, tel +372 5228659, e-post: marju@elk.ee;

RS OÜ-l, registrikood 12537567, osutada Elva Verevi järve rannas aerusurfi laudade rendi teenust juulis ja augustis 2017.

määrata

Mahlamäe tn 17b sihtotstarbeks 100% elamumaa;

Mahlamäe tn 17d sihtotstarbeks 100% elamumaa;

Elva valla valimiskomisjoni asukohaks Kesk 32, Elva linn.

kuulutada välja

Elva valla sümboolika konkurss ajavahemikus 15.07-31.08.2017. Konkursi korraldamise eest vastutavaks isikuks on ühinemisprotsessi koordinaator Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee, +372 58 137 086).

tunnistada

hankel „Elva linnas Kesk 32 kõrvalhoone remonttööd" edukaks madalaima maksumusega OÜ Looton Kinnisvara poolt esitatud pakkumus maksumusega 65700,00 € (k-ta) ja sõlmida hankeleping.

 

Linnavalitsuse 12.07.2017 istungil otsustati:

lubada

Audio Fanatic Group OÜ-l korraldada 21.07. ja 22.07.2017 kell 18-03 Elva Verevi järve rannas avalik üritus VereviDub Vol2. Vastutav isik on Raimo Aun, tel +372 5620 2366, e-post: raimo@afg.ee.

eraldada

Audio Fanatic Gropu OÜ projekti „VereviDub Vol2" läbiviimiseks sihtotstarbeline toetus 500€.

tunnistada

hankel „Elva linnas kruusakattega tänavate pindamine" edukaks madalaima maksumusega RoadWest OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 51201,30 € (k-ta) ja sõlmida hankeleping.

hankel „Lasteaed Õnneseen, Kaja tn 4 Elva, lamekatuse renoveerimine" edukaks madalaima maksumusega OÜ Rehe Ehitus OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 28578,80 € (k-ta) ja sõlmida hankeleping. 

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.