Sügisest käivitub digikunsti huviring

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse projekt „Tähelepanu, valmis olla, digikunst!" sai 9999 eurot toetust Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkursil  „Varaait vol 13". Kogu projekti eelarve on 12 849 eurot.
Projekti raames käivitatakse septembrist 2017 digikunsti huviring, kus lõimitakse kunst ja loovus infotehnoloogiliste lahendustega ning toetatakse noorte digipädevuse ja tehnoloogiaalaste teadmiste arengut.
Huviring on praktilise suunitlusega ja kaasavast noorsootööst lähtuv-praktilised ülesanded seotakse kogukonnas või koolis reaalselt vaja olevate kujundustega, mida õpilased ise saavad luua.
Projekti raames soetatakse 17 tollise ekraaniga multimeediavõimelised sülearvutid, digilauad, jahutusalused, hiired, kõrvaklapid, kaamera HDMI muundur, dataprojektori ja kolmjala. 
Digikunstiringi tutvustamiseks toimub augustis sissejuhatav huvilaager, mida juhendavad Elva Huviala-ja Koolituskeskuse kunsti- ja animatsiooniringi juhendaja Meeta Eliise Veigel ning sügisest digikunstiringi juhendaja ja Tartu Kunstikooli õpetaja Helen Bunder.
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 18.04.2017

Elva Linnavalitsuse 18.04.2017 istungil otsustati:

anda ehitusluba
Elvas Põllu tn 12a paariselamu püstitamiseks.

eraldada
toetus OÜ-le Aanid projekti „Eesti rammumees ja Eestimaa tugevaim naine" korraldamiseks.

esitada eelnõu Elva Linnavolikogule
Elva linna üldplaneeringu kehtestamine;
Vabariigi Valitsusele ettepanekule arvamuse andmine.

kinnitada
avatud hankemenetlusega riigihanke „Elva linnas elektrienergia ostmine perioodiks 01.05.2017 31.12.2017" tulemused. Tunnistada edukaks kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumustest madalaima maksumusega Elektrum Eesti OÜ (registrikood 11399985) poolt esitatud pakkumus maksumusega 40,30 €/KWh koos käibemaksuga;
raamatupidamise sise-eeskiri;
riigihanke „Elva linnas tänavakatendite remonttööd" tulemused. Tunnistada edukaks kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumustest madalaima maksumusega RoadWest OÜ (registrikood 11137400) poolt esitatud pakkumus maksumusega 155682,06 € koos käibemaksuga.

määrata
projekteerimistingimused Vana-Koidu tn 18 üksikelamu püstitamiseks, krundijaotuse ja liikluskorralduse täpsustamiseks, tehnovõrkude lahenduse muutmiseks.

 

Linnasekretär
Salle Ritso

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Abipolitseinike nädal tõi korrakaitsjad koolimajja

Sel nädalal külastavad abipolitseinikud koos politseinikega üle Eesti koole, et noortele tutvustada abipolitseiniku ametit. Nii ka Elvas, kus korrakaitsjatega said üht klassiruumi jagada Elva gümnaasiumi 10.klassi õpilased. Tunni vältel said 15 õpilast ülevaate, milline on politsei varustus ja neile, kes eriti aktiivselt kaasa mõtlesid, jagati politsei meeneid.

Piirkonnapolitseinik Jaana Toode ütles, et noortele meeldis politseinike üllatusvisiit väga ning neil oli politseitöö kohta ohtralt küsimusi. „Kõige enam päriti, kuidas saab abipolitseinikuks ning samas tunti huvi ka politsei infosüsteemide vastu. Meil on politseil kasutusel andmebaas nimega M-Kairi, millest kuulmine tegi noortele palju nalja, et kes see naine selline veel on?" vahendas Jaana muljeid.

Elva koolinoortele käisid politseitööst rääkimas abipolitseinik Priit Kollist, priikonnapolitseinik Jaana Toode, noorsoopolitseinik Tiit Treial ja Elva rühmajuht Aivar Rehme.

Praegu on politsei- ja piirivalveametis (PPA) enam kui 1000 abipolitseinikku ning nende arv kasvab igal aastal. Mullu liitus abipolitseinike ridadega 186 inimest ning hetkel on kandidaadina ootel 94 soovijat, kelle keskmine vanus on 27 eluaastat. Aina rohkem on abipolitseinikuks soovijate seas naisi.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 11.04.2017

Linnavalitsuse 11.04.2017 istungil otsustati:

kutsuda tagasi
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse nõukogust Margus Ivask ning määrata uueks nõukogu liikmeks Marika Saar.

lammutada
Elva Lauluväljaku DC hoone ning tunnistada hanke Elva Lauluväljaku DC hoone lammutustööde teostamise parimaks pakkumuseks madalaima maksumusega KMH Ehitus OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 3700,00 € (ilma käibemaksuta).

lubada
SA-le Elva Kultuur korraldada avalik üritus 6. mail 2017 „Elva Päev" kultuurikeskuse territooriumil ja Kesk tänaval suletud lõigul. Vastutav isik Kätlin Saarela, e-post katlin.saarela@elva.ee, tel 5161891.

muuta
MTÜ-ga Discgolfar sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingut järgmiselt: „Leping sõlmida neljaks aastaks."

määrata
projekteerimistingimused Elva Kesk tänava ja sellega piirneva avaliku linnaruumi rekonstrueerimise („Hea avalik ruum") põhiprojekti koostamiseks.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse sotsiaalosakond jagab elanikele konserve

Elva Linnavalitsus otsustas jagada Maaeluministeeriumist saadud lihakonservid alljärgnevatele Elva linna sissekirjutust omavatele kliendigruppidele:

  1. Üksielavad töövõimetus- ja vanaduspensionärid;
  2. Üksikvanemaga pered;
  3. 3 ja enamalapselised pered, kus laste vanus on kuni 19a.

Konserve ei eraldata nendele inimestele ja peredele, kes on toimetulekutoetuse või vajaduspõhise peretoetuse saajad, kes saavad juba aprillis Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud Euroopa Liidu toiduabi. Euroopa Liidu toiduabile õigustatud isikutega võetakse aprilli alguses sotsiaaltöötajate poolt ühendust ja edastatakse täpsem info.

Taotlemise aluseks on Elva Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale esitatud kirjalik avaldus, saadetud e-kiri või telefonikõne. Pöördumises on vaja esitada taotleja nimi, aadress, kontakttelefon, leibkonnaliikmete arv ja kliendigrupp kuhu avaldaja kuulub.

Linnavalitsuse sotsiaaltöötajate andmed:

Osakonna juhataja Alo Rebane, telefon 730 9894, e-post alo.rebane@elva.ee; Hoolekandespetsialist Eva Kuslap, telefon 730 9892, e-post eva.kuslap@elave.ee;
Lastekaitsespetsialist Kati Harjo, telefon 730 9889, e-post kati.harjo@elva.ee.

Abivajajate kohta võivad andmeid edastada ka teised - eraldielavad pereliikmed, naabrid, sõbrad ja tuttavad.

Avaldusi, e-kirju ja telefonikõnesid võtame vastu 19. aprillini, telefonikõned kuni kella 16.30-ni. Hilisemaid taotlusi ei rahuldata.

Konservide jagamine toimub 20. ja 21. aprillil kell 13-17 Elva Linnavalitsuse juures.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Tähelepanu! Tartu mnt osaline sulgemine 9. aprillil

Tartu maantee suletakse osaliselt (Ujula ühistranspordipeatusest kuni Verevi rand) OÜ Kmh Ehitus poolt ajavahemikul 09. aprillil 2017 kella 07.00 kuni kella 14.00 seoses vee-ja kanalisatsiooni trassi ühendamisega Elva linna kinnistule.

Liiklusmärkide ja suunaviitade paigaldamise korraldab Kmh Ehitus OÜ ning liikluskorralduse eest vastutav isik on Kert Väinsalu tel. 56623765. 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 06.04.2017

Elva Linnavalitsuse 06.04.2017 istungil otsustati:

anda luba
Orienteerumisklubi Ilves MTÜ-l korraldada 20.04.2017 kell 17-21 Elva lauluväljakul, selle ümbruses ja kesklinna piirkonnas spordivõistlus „Tartu orienteerumisneljapäevakud". Ürituse korraldaja vastutav isik on Kenny Kivikas, telefon +37251972942, kenny.kivikas@hotmail.com.

eraldada
projektile „10 aastat Karpide pereansamblit" toetus ürituse läbiviimiseks.

kinnitada
Elva Gümnaasiumi teenindavate töötajate koosseis.

lubada sulgeda
Kmh Ehitus OÜ-l osaliselt Tartu maantee ajavahemikul 09. aprillil 2017 kella 07.00 kuni kella 14.00 seoses vee-ja kanalisatsiooni trassi ühendamisega Elva linna kinnistule ning vabastada teede ja tänava sulgemise maksust.

määrata
Elvas Tuletõrje tn 16 kinnisasjaga piirnev maa aadressiga Tuletõrje tn 16a erastamiseks;
Lõuna tn 9a katastriüksuse sihtotstarbeks 70% elamumaa ja 30% veekogude maa.

sõlmida
K. P.-ga eluruumi üürileping tähtajaga üks aasta.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ANNAME AU 2017

Täna algas taaskord kampaania „Anname au", millega toetatakse veterane. Traditsiooniliselt ostavad esimesed sinililled omavalitsuste juhid. Elva Naiskodukaitse jaoskonna esinaine Marina Liinar, tegevliige Dagmary Kuslap ja kodutütar Egeli Miilaste müüsid linnavalitsuses esimese sinilille linnapea Eva Kamsile, kes on ühtlasi ka Naiskodukaitse toetajaliige.

Tänasest saab sinilille soetada Konsumist (Kesk tn) ning homsest Elva Kultuurikeskusest ja Elva Postipoisi toimetusest. 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Elva Linnavalitsuse istung 28.03.2017

Elva Linnavalitsuse 28.03.2017 istungil otsustati:

anda välja
ehitusluba Elvas Kalda tn 11 soojatrassi ehitamiseks.

eraldada
toetused Eesti Kirikute Nõukogu MTÜ-le projekti „Teeliste kirikud" ja Audio Fanatic Group OÜ -le projekti „Volbriöö.ee" läbiviimiseks.

kinnitada
Elva linna 2017. aasta linnavalitsuse tasandi eelarve I lisaeelarve.

muuta
Elva Lasteaed Murumuna hoolekogu koosseisu.

sõlmida
MTÜ-ga Discgolfar vara tasuta kasutamise leping kolmeks aastaks golfiraja kasutamiseks ja hooldamiseks.

 

Salle Ritso
linnasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Naiste tugikeskuse teenus

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.