Toetused

Projekti- ja tegevustoetuste taotlemisel lähtutakse ühinenud omavalitsustes vastu võetud õigusaktidest seni kuni võetakse vastu vastavad Elva valla õigusaktid.

Endise Elva linna territooriumil- eeskirjad ja korrad

Konguta valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Palupera valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Puhja valla territooriumil eeskirjad ja korrad

Rõngu valla territooriumil eeskirjad ja korrad