Rahvastik

4.10.17

Rahvastiku ülevaade 

(Rahvastikuregistri andmetel)

 

 

 

 

Elva linna rahvaarvu muutus aastate lõikes

 

 

Elanike sooline struktuur seisuga 01.01.2017

 

Elanike vanuseline struktuur seisuga 01.01.2017

Toimetaja: TRIIN KAAVER