Arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2025 koostamine on alanud

Elva valla meeskond on alustanud Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia loomise protsessi. Esimene teemakohane seminar toimus 1.märtsil Elva Matkakeskuses, kus koostöös konsultant Rivo Noorkõivuga pandi paika üldised põhimõtted arengukava koostamiseks.  Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostatakse aastateks 2019-2025. Võrreldes varasemaga on uudne see, et arengukava ja eelarvestrateegia koondatakse üheks dokumendiks.

Arengukava koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku töörühma: haridus, noorsootöö ja sport; kultuur- ja kogukonnad; planeerimine ja heakord; vallamajandus (taristu, heakord, keskkond, elamufond) ja ettevõtluse- ja turismi töörühm ning juhtrühm, kes vastutab kogu protsessi eest.

Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamised arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Kaasamine:  arutelud volikogus, valdkondlikes komisjonides, avalik ideekorje valla veebilehel; ideekorje töörühmades, volikogu komisjonides, volikogus;  avalikud arutelukoosolekud piirkondades. Visioonikonverents koos töötubadega.  Arengukava saadetakse volikogu poolt avalikule väljapanekule, mille raames saab veel ettepanekuid esitada.

 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise esialgne ajakava (NB! ajakava täieneb pidevalt):

 • märts- aprill: olemasoleva olukorra analüüs/seire, ideekorje avalikult veebilehel, töögruppides, volikogu komisjonides, piirkonnakogudes.
  • 13.03-09.04.2018 Ideekorje veebilehel (teavitus Infolehes ja valla FB lehel, gruppides).
  • 16.03. arengukava protsessi tutvustus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul
  • 26.03.  arengukava protsessi tutvustus Elva Vallavolikogu istungil
  • arutelud ja ideekorje piirkonnakogudes
  • arutelud ja ideekorje volikogu komisjonides
 • aprill-mai:  Kohtumised ja koosolekud piirkondades, visioonikonverents.
  • 14.04 Külade kärajad- arengukava teemade arutelu kogukondade, mtü-de, esindajatega
  • 16.04 tähtaeg töörühmadele valdkonna arengusuunad ja olemasolevate arengukavade põhjal koostatud ülevaadete esitamiseks
  • 20.04 töörühmade ühisseminar
  • aprill-mai avalikud arutelud piirkondades
  • Töögruppide poolt kogutud andmete  ja arengusuundade tutvustused  aregu- ja planeeringukomisjonis jt komisjonides
  • 04.05 arengukava teemalised töötoad Elva visioonikonverentsi raames, Elva visioonikonverents
 • juuni  töödokument esitamiseks vallavalitsusele
 • hiljemalt 1.august eelnõu esitamine vallavolikogule
 • august-september arengukava menetlemine volikogus ja arengukava avalikul väljapanekul (volikogu otsusega), avalikud arutelud piirkondades
 • hiljemalt 15.10.2018  arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine volikogus

Kõik protsessiga seotud ettepanekud ja kommentaarid on oodatud kertu.vuks@elva.ee või 58137086

 

 

Osale arengukava ideekorjel

Hea Elva valla elanik! Osale aregukava ideekorjel, vastates kolmele küsimusele.  Ootame Sinu arvamust kuni 09.04.2018.

Küsimustikule saad vastata siin:

 

Küsimustik