Arengukava teemalised rahvakoosolekud

Oled oodatud osalema Elva valla arengukava koostamise teemalistel rahvakoosolekutel.

 • 02.05.2018 kell 18.00 Rahvakoosolek Puhja Seltsimajas (Seltsimaja II korrus)
 • 03.05.2018 kell 18.00 Rahvakoosolek Rannu Rahvamajas (arutlusel ka Rannu aleviku kaugküttega seotud teemad)
 • 04.05. 2018 kell 11.00 Elva valla visioonikonverents, Elva Kultuurikeskuses Vaata täpsemalt siit
 • 08.05.2018 kell 18.00 Rahvakoosolek Rõngu Rahvamajas
 • 14.05.2018 kell 18.00  Rahvakoosolek Elva Kultuurikeskuse kohvikus (arutlusel ka Elva Kesk tänava projektiga seotud teemad)
 • 15.05.2018 kell 17.30 Rahvakoosolek Konguta Kooli saalis
 • 22.05.2018 kell 18.00 Rahvakoosolek Hellenurme rahavamajas

 

Arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2025 koostamine on alanud

Elva valla meeskond on alustanud Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia loomise protsessi. Esimene teemakohane seminar toimus 1.märtsil Elva Matkakeskuses, kus koostöös konsultant Rivo Noorkõivuga pandi paika üldised põhimõtted arengukava koostamiseks.  Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostatakse aastateks 2019-2025. Võrreldes varasemaga on uudne see, et arengukava ja eelarvestrateegia koondatakse üheks dokumendiks.

Arengukava koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku töörühma: haridus, noorsootöö ja sport; kultuur- ja kogukonnad; planeerimine ja heakord; vallamajandus (taristu, heakord, keskkond, elamufond) ja ettevõtluse- ja turismi töörühm ning juhtrühm, kes vastutab kogu protsessi eest.

Töörühmade juhid:

-haridus, noorsootöö ja sport- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

-kultuur- ja kogukonnad- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

-planeerimine ja heakord- Mikk Järv (mikk.jarv@elva.ee)

-vallamajandus- Heiki Hansen (heiki.hansen@elva.ee)

-ettevõtlus- ja turism - Mikk Järv (mikk.jarv@elva.ee)

Juhtrühm- Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee)

 

Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamised arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Kaasamine:  arutelud volikogus, valdkondlikes komisjonides, avalik ideekorje valla veebilehel; ideekorje töörühmades, volikogu komisjonides, volikogus;  avalikud arutelukoosolekud piirkondades. Visioonikonverents koos töötubadega.  Arengukava saadetakse volikogu poolt avalikule väljapanekule, mille raames saab veel ettepanekuid esitada.

 

Ajakava (NB! ajakava täieneb pidevalt):

 • Mai:
  •  02.05.2018 kell 18.00 Rahvakoosolek Puhja Seltsimajas (II korrus)
  • 03.05.2018 kell 18.00 Rahvakoosolek Rannu Rahvamajas
  • 04.05. 2018 kell 11.00 Elva valla visioonikonverents, Elva Kultuurikeskuses
  • 08.05.2018 kell 18.00 Rahvakoosolek Rõngu Rahvamajas
  • 14.05. 2018 kell 18.00 Rahvaoosolek Elva Kultuurikeskuse kohvikus
  • 15.05.2018 kell 17.30 Rahvakoosolek Konguta kooli saalis
  • 22.05.2018 kell 18.00 Rahvakoosolek Hellenurme rahvamajas
  • Töögruppide poolt kogutud andmete  ja arengusuundade tutvustused  aregu- ja planeeringukomisjonis jt komisjonides
 • Juuni  töödokument esitamiseks vallavalitsusele
 • Hiljemalt 1.august eelnõu esitamine vallavolikogule
 • August-september arengukava menetlemine volikogus ja arengukava avalikul väljapanekul (volikogu otsusega), avalikud arutelud piirkondades
 • Hiljemalt 15.10.2018  arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine volikogus

Kõik protsessiga seotud ettepanekud ja kommentaarid on oodatud kertu.vuks@elva.ee

 

Ideekorje raames laekunud ideesid saad vaadata  siin