Elva linnasüdame kaasajastamine

Projekti eesmärk on Elva linnasüdame kaasjastamine, et see muuta atraktiivsemaks ettevõtlusele.

Rekonstrueeritakse Elva linna peatänav ja peatänavaga seotud Arbi järve äärne puhkeala. Kaasajastatud avalik ruum tagab linnaelanikele ja külastajatele atraktiivse ja mugava füüsilise keskkonna ning ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks ning arendamiseks vajalik taristu. Arhitektuuriline lahendus leiti EV 100 arhitektuuriprogrammi "Hea Avalik Ruum" käigus väljakuulutatud ideekonkursi tulemusena.

Seletuskiri

Asendiplaan osa 1

Asendiplaan osa 2

Asendiplaan osa 3

Väljavõte Kesk tänava dendroloogilisest hinnangust

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3